Found: 17,383  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ศิลปปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง / สมลักษณ์ คล่องแคล่ว text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2560
เลขเรียก704.9 ห159ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจัดตามอง / จัดพิมพ์โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ; บรรณาธิการ, สมลักษณ์ ค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560.
เลขเรียก709.22 ห159 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง / ชโลธร อัญชลีสหกร, สรณ วิริยะประสิทธิ์ และภานุพงศ์ จิตรทศ
ชื่อผู้แต่งชโลธร อัญชลีสหกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2560.
เลขเรียกN7321 ช259
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง / บรรณาธิการ โดย สมลักษณ์ คล่องแคล่ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2560
เลขเรียกN40 ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง / บรรณาธิการ สมลักษณ์ คล่องแคล่ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2560.
เลขเรียกN7321 ห36 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง / บรรณาธิการ สมลักษณ์ คล่องแคล่ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง / บรรณาธิการ สมลักษณ์ คล่องแคล่ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, 2560.
เลขเรียก927 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง / บรรณาธิการ, สมลักษณ์ คล่องแคล่ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2560.
เลขเรียกN 7321 ห15น 2560
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง / บรรณาธิการ, สมลักษณ์ คล่องแคล่ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2560.
เลขเรียกN7321 ห159 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง / วิมลลักษณ์ ชูชาติ.
ชื่อผู้แต่งวิมลลักษณ์ ชูชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิล สไตล์, 2560.
เลขเรียก927 ว628ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง / สมลักษณ์ คล่องแคล่ว, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2560.
เลขเรียกN7321 ร192 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง / สมลักษณ์ คล่องแคล่ว, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2560.
เลขเรียก704.9 ห1531 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง / สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2560
เลขเรียก927 ศ525ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 องค์พระปฏิมา พระพุทธรูปคู่แผ่นดิน / กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2560.
เลขเรียกBQ 5125 .M8 ห15 2560,294.3437 ก463ห
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา