Found: 14,549  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
14,536
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไอเดียอัจฉริยะ : คู่นวัตกรรมสำหรับผู้นำธุรกิจผู้ข้ามแดนและผู้เปลี่ยนเกม = Creative genius / Peter ...
ชื่อผู้แต่งฟิสค์, ปีเตอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2555.
เลขเรียกHD53 .ฟ65 2555,658.403 ฟ38อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
14,537
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไอเดียแต่งหน้าเค้ก : ตกแต่งเค้กอย่างมีสไตล์ด้วยน้ำตาลฟองดองท์ = Cake couture / Annie Dam.
ชื่อผู้แต่งดาม, แอนนี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2555.
เลขเรียกTX771 .ด64 2555,641.86539 ด362อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
14,538
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไอเอ็มจีทูเอ็กซ์เอ็มไอ : การขยายความสามารถของการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบไม่ขึ้นกับสภาพแวดล้อมการทำงาน / ...
ชื่อผู้แต่งพีรพัฒน์ ธวัชสุนทร
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14,539
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไอโอเอสแอพพลิเคชั่นฐานข้อมูลภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาจังหวั...
ชื่อผู้แต่งวีระศักดิ์ ปรึกษา
พิมพลักษณ์จันทบุรี : คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2555
เลขเรียกวจ 004.2 ว746อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14,540
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฮโดรจิเนชันของคาร์บอนไดออกไซด์โดยตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนวัสดุเชิงประกอบเซอร์โคเนียกับซิลิกา / สิ...
ชื่อผู้แต่งสิทธิโชค ชินสาโรจน์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14,541
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๑๐๐ ชื่อลือนาม สงครามไทย - พม่า / ชูชาติ ชุ่มสนิท, วุฒิชาติ ชุ่มสนิท
ชื่อผู้แต่งชูชาติ ชุ่มสนิท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อันพู, 2556.
เลขเรียก959.3 ช412ห 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14,542
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๑๒ ทศวรรษกรมวิทยาศาสตร์บริการเสาหลักแห่งวิทยาศาสตร์ของชาติ / กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2555
เลขเรียกสร 600 ก463ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14,543
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๑๒๐ ปี กรมการปกครอง / กรมการปกครอง
ชื่อผู้แต่งกรมการปกครอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2555
เลขเรียกส.ร. 351.593 ก275ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14,544
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๒๖ พุทธศตวรรษ (พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้) / ประณีต ก้องสมุทร
ชื่อผู้แต่งประณีต ก้องสมุทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วี.อินเตอร์ พริ้นท์, 2555
เลขเรียก294.363 ป17114ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14,545
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๘๔ พรรษา พระภูมิบาลรอยเสด็จฯ ภูมิสถาน ศาลยุติธรรม/ นิกร ทัสสโร
ชื่อผู้แต่งนิกร ทัสสโร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14,546
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๙ สถาปัตย์ศิลป์ พระภูมินทร์อัครศิลปินสยาม / สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ ... [และอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, [2555]
เลขเรียกNA1521 .ก76 2555,720 ก896 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
14,547
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(m, gos)-Continuous functions / by WaLeechat Wiboolkul.
ชื่อผู้แต่งWaLeechat Wiboolkul
พิมพลักษณ์2012.
เลขเรียกRes 510.7 Wa169B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14,548
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง��к���ͧ���� / �������� ; �. ���ѵ�� ���º���§
พิมพลักษณ์��ا෾� : �Զպ�þ�, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14,549
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง�������Ҵ��� ������Ң��Ԫ��Է����ʵ���آ�Ҿ ���ͧ��ѹ "��Դ�" �.�. 2555 / ���ᾷ���ʵ�� ����Է�������§����
ชื่อผู้แต่ง����է�������§����. ���ᾷ���ʵ��
พิมพลักษณ์����Է�����, 2555
เลขเรียกGP LG 395.C3 �271� 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา