Found: 15,159  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 เส้นทางหรรษา นั่งรถไฟ ไปโอบหมอก หยอกสายลม ชมอารยธรรม / สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ....
ชื่อผู้แต่งสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)
พิมพลักษณ์ม.ป.ท : ม.ป.พ, 2555
เลขเรียกส.ร. 910 ธ471ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 ปี ประวัติศาสตร์จีนยุคป่วยไข้ : จากสงครามฝิ่นสู่มหาอำนาจโลก / วีระชัย โชคมุกดา
ชื่อผู้แต่งวีระชัย โชคมุกดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2555.
เลขเรียก951
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย : โครงการเทิดพระเก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2555
เลขเรียกส.ร. 959.3 ร196
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 ปี สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับพัฒนาการโบราณคดีไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
เลขเรียกDS570.6.ด66 ร54 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 สถานที่โปรดของคนที่คุณชื่นชอบ = 150 places they love / อภิชาญ ศิริโชติ.
ชื่อผู้แต่งอภิชาญ ศิริโชติ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สามารถ มัลติมีเดีย, 2555.
เลขเรียกTX945 .อ46 2555,647.95 อ252ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18 มีนา วันท้องถิ่นไทย 107 ปี สุขาภิบาลท่าฉลอม รำลึก 150 ปี สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ / กระทรวง...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2555
เลขเรียกส.ร. 959.333 ม192ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18 มีนา วันท้องถิ่นไทย : 107 ปี สุขาภิบาลท่าฉลอม รำลึก 150 ปี สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ / คณะทำง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วี.เจ พริ้นติ้ง, [2555?]
เลขเรียกDS582.5 ส64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง183 มรดกสถาปัตยกรรมในประเทศไทย เล่ม 2 : 1 ทศวรรษรางวัลอนุรักษ์ดีเด่น 2546-2555.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยาม, 2555.
เลขเรียกNA1522 .ห352 2555,720.9593 ร192 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง188 เคล็ดลับชะลอวัย / ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล เขียน ; จรูญรัฐ วิธูสุวรรณ ภาพ ; รจนา ติระยะพานิชกุล สไ...
ชื่อผู้แต่งธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2555.
เลขเรียกRA776.95 .ธ66 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 ปี กรมการจัดหางาน : Challenge of DOE / กรมการจัดหางาน.
ชื่อผู้แต่งกรมการจัดหางาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2555?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 วัยใสวัยอันตราย / อิโนะอุเอะ ยูมิโกะ, ต้นฉบับ ; ฮันคยองชัน, ภาพ ; ณิชชา จอมสิริภัค, แปล
ชื่อผู้แต่งยูมิโกะ, อิโนะอุเอะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซี คอมิคส์, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19+1th Anniversary 15 March 2012 / กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง¹ѧɨҡʺóԵ = English through life experiences / ɰԷ
ชื่อผู้แต่งɰԷ
พิมพลักษณ์ا෾ : 2555
เลขเรียกPE1130.T45 ศ866ร,425.2 84
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
134
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่อง2 GUNS : ดวล ปล้น สนั่นเมือง.
พิมพลักษณ์Bankok : United home entertainment , 2013.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ล้านคัน ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย มิติใหม่สู่ความสำเร็จระดับโลก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย], 2555
เลขเรียกส.ร. 338.476292 ส192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา