Found: 64  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศ...
ชื่อผู้แต่งไอศูรย์ แสนทวีสุข.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
62
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิล...
ชื่อผู้แต่งนิตยา เกษมสุข.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี] 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
63
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโลกเร้นลับของกลิ่นหอม = Fragrant : the secret life of scent / Mandy Aftel, เขียน ; พลอยแสง เอกญาติ...
ชื่อผู้แต่งอาฟเทล, แมนดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์ , 2560
เลขเรียกQL947 อ628ล 2560,612.86 อ629ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
64
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องไทบ้าน เดอะซีรีส์ [videorecording] = Thaiban the series.
พิมพลักษณ์Bangkok : 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา