Found: 64  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสารคดีกระจกหกด้าน [videorecording] = ทศบารมี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริลเลี่ยนส์, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
47
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสารคดีกระจกหกด้าน [videorecording] = ประวัติศาสตร์ไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริลเลี่ยนส์, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
48
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสารคดีกระจกหกด้าน [videorecording] = พิพิธภัณฑ์ไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริลเลี่ยนส์, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
49
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสารคดีกระจกหกด้าน [videorecording] = มหิทธานุภาพ 2.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริลเลี่ยนส์, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
50
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสารคดีกระจกหกด้าน [videorecording] = มหิทธานุภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริลเลี่ยนส์, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
51
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสารคดีกระจกหกด้าน [videorecording] = ศากยธรรมแห่งสยามประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริลเลี่ยนส์, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
52
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสารคดีกระจกหกด้าน [videorecording] = ศิลปวัฒนธรรมสยาม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริลเลี่ยนส์, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
53
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสารคดีกระจกหกด้าน [videorecording] = สยามสถาปัตย์ 2.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริลเลี่ยนส์, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
54
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสารคดีกระจกหกด้าน [videorecording] = สยามสถาปัตย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริลเลี่ยนส์, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
55
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสารคดีกระจกหกด้าน [videorecording] = สืบศิลป์ ศิลปินไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริลเลี่ยนส์, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
56
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสารคดีกระจกหกด้าน [videorecording] = อาหารอาเซียน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริลเลี่ยนส์, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
57
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสารคดีกระจกหกด้าน [videorecording] = ไทยหัตถศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริลเลี่ยนส์, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
58
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสารคดีเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2560 กระทรวงวัฒนธรรม [videorecording]/
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยนครพนม
59
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องส่ม ภัค เสี่ยน [Videorecording] = E-San love Story.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ม วี ดี จำกัด, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
60
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่...
ชื่อผู้แต่งปุณยวีร์ จิระวิโรจน์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี] 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา