Found: 2  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องบทบาทของสภาวิชาชีพที่มีต่อการรับรองหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา / สมสุข ธีระพิจ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (2555 : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, 2555.
เลขเรียก378.9593 ก64บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องสภาพการประเมินผลการเรียนรู้และแนวทางการพัฒนาครูด้านการประเมินผล : รายงานการวิจัย = State of learning...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555.
เลขเรียกวจ 371.1 ส46ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา