Found: 13,393  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี พลังแห่งภูมิปัญญาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน = PNU 15th anniversary 2548-2562 Princess of Naradhiwas...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
พิมพลักษณ์นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2563.
เลขเรียก378.593 น215ส 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 แฟรนไชส์พารวย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หนังสือพิมพ์แนวหน้า, [253-]
เลขเรียก658.8708 ส728
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1500 สำนวน สุภาษิต คำพังเพยไทย 2ภาษา ไทย-อังกฤษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ภูมิปัญญา, 255-
เลขเรียก398.995911 หน15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 ปี สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ [computer file] / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [ม.ป.ป.]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 ปี สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอสทีซี มี้เดีย & มาเก็ตติ้ง จำกัด, 25-
เลขเรียกสร 591.92 จ756ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 ปีแห่งความโดดเดี่ยว / จักรพันธุ์ ขวัญมงคล, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, [พ.ศ.]
เลขเรียกPL4209.3.U93 ส728
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1724 วิธีในการรู้จักตนเองให้ดีขึ้น / ไมเคิล นาเธนสัน แปลโดย ชูชัย สมิทธิไกร
ชื่อผู้แต่งนาเธนสัน, ไมเคิล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, [25--]
เลขเรียก153.94 น466พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1990 ปีมหาวินาศ / รวี พัตรา แปลโดย สมบูรณ์ ศุภศิลป์
ชื่อผู้แต่งรวี พัตรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เวลา, 2532
เลขเรียก330.9 ร168ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1999 ปีอุบาทว์ / ชาร์ล แบร์ลิทซ์ ; ชลธิชา จินดากุล, ผู้แปล
ชื่อผู้แต่งแบร์ลิทซ์, ชาร์ล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เซอร์เคิล บุ๊ค, 2526
เลขเรียก001.9 บ895ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1โหลในเมืองจีน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทด่านสุทธา, 2528
เลขเรียก915.104 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2,000 สำนวน สุภาษิต คำพังเพยไทย คำที่มักเขียนผิด / ชนาภัทร พรายมี ; บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 25-
เลขเรียก398.995911 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี สู่ความสำเร็จสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย / สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย, [25..?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 แหล่งดูนกในประเทศไทย [หนังสืออิเล็กทรอนิกส์] / กฤษกร วงค์กรวุฒิ.
ชื่อผู้แต่งกฤษกร วงค์กรวุฒิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
เลขเรียกQL673 ก45ห eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2530
เลขเรียก923.1593 ส473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี สุนทรภู่ : ประวัติและบรรณานุกรมงานนิพนธ์
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการโครงการฉลอง 200 ปี กวีเอกสุนทรภู่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการโครงการฉลอง 200 ปี กวีเอกสุนทรภู่, 2529
เลขเรียก809 ค124ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา