Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดบริการศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน / สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2526
เลขเรียก372.21 ค14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยว / หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู
ชื่อผู้แต่งกรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2533
เลขเรียก915.93 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการประสานกับข้าราชการส่วนภูมิภาคระดับอำเภอในการให้บริการประชาชน : รายง...
ชื่อผู้แต่งกรมการปกครอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2539
เลขเรียก328.34 ก27บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาในการทำและการนำผลงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ไปใช้ / เครือวัลย์ ลิ้มปิยะศรีสกุล บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งเครือวัลย์ ลิ้มปิยะศรีสกุล, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่งานวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
เลขเรียก350.72 ป113
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา