Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish-Lao, Lao-English dictionary.
พิมพลักษณ์เวียงจัน : โรงพิมพ์นะคอนหลวงเวียงจัน, 1999.
เลขเรียกPL4251.L3 E58
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องHong Harm Tao [videorecording] = หงส์หามเต่า ข้อยตั๊วะเจ้า เฮาฮักกัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บูมเมอแรง ออนไลน์, 2018.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องViet-Lao.
พิมพลักษณ์เวียงจัน : โรงพิมพ์แห่งลัด, 2013.
เลขเรียกPL4251.L3 V666
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 : การตั้งถิ่นฐานและการสร้างอาณาจักร = The Lao race volume I : the home...
ชื่อผู้แต่งบุนมี เทบสีเมือง.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์สำสา, 2006.
เลขเรียกDS555.5 บ637 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและการเคลื่อนไหวของท่าน นาง คำแพง บุบผา/ มยุรี
ชื่อผู้แต่งมยุรี
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งรัฐ, 1993.
เลขเรียกHQ1111 ม269
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามหารอยเจ้าอนุวงศ์ / มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว.
พิมพลักษณ์สปป.ลาว : มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว, 2002.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง = English by yourself / ดวงไข หลวงพะสี.
ชื่อผู้แต่งดวงไข หลวงพะสี.
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : สัมสา, 2538.
เลขเรียกPE1128 ด168 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ลาว :
ชื่อผู้แต่งทวาสา โสยะวาถำถ
พิมพลักษณ์ลาว : วาจัม, 1989
เลขเรียกDS 555.57 ท315
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพาสาลาว 1 = Lao 1 / บุนมี พิงมะนี.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ, 2545?].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสหพันธ์แม่หญิงลาว : สังเคราะห์บางมาตราเกี่ยวกับสิทธิและพันธะของแม่หญิงลาวที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนุญ และก...
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : ศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาว, 1998.
เลขเรียกHQ1750.55 ส456
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องใช้ประจำวันของชนเผ่าในแขวงเซกอง = Folk Tools of Ethnic Groups of Sekong / The Institute for C...
พิมพลักษณ์Vientiane : The Institute for Cultural Research Ministry of Information and Cultural, 2005.
เลขเรียกGT1520 M665
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจ้าอะนุ(1767-1829) ประชาชนลาวและเอเชียอาคเนย์ / มยุรีและเผยพัน เหง้าสีวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งมยุรี เหง้าสีวัฒนา.
พิมพลักษณ์สปป.ลาว : สนพ.โรงพิมพ์แห่งชาติเวียงจันทน์, 2010.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา