Found: 45  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[ประมวลสนธิสัญญากำหนดเส้นชายแดนอินโดจีน-สยาม (ลาว-ไทย) 1886-1946] = Recueil des traites Franco-Siam...
พิมพลักษณ์[ลาว : กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ[ลาว], 2539]. (ค.ศ. 1996)
เลขเรียก341.026 ป353 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[พจนานุกรมภาษาลาว] / [กระทรวงศึกษาธิการ].
พิมพลักษณ์[ลาว : กระทรวง], 2505.
เลขเรียก495.91903 พ172 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[หนังสือคู่มือ : วิธีวิทยาและปกปักรักษาหน้งสือผูกใบลาน / รวบรวมโดย คณะอำนวยการหอสมุดแห่งชาติลาว].
พิมพลักษณ์[ลาว : กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม ลาว, หอสมุดแห่งชาติลาว, 2551].
เลขเรียกZ110.C7 ห144 2551,091 ห144 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[แบบเรียนคณิตศาสตร์ ป.1].
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2537] (ค.ศ. 1994)
เลขเรียก372.7 บ892 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[แบบเรียนคณิตศาสตร์ ป.2].
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2538] (ค.ศ. 1995)
เลขเรียก372.7 บ892(2) 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[แบบเรียนคณิตศาสตร์ ป.3].
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2539] (ค.ศ. 1996)
เลขเรียก372.7 บ892(3) 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[แบบเรียนภาษาลาว ป.1].
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2537], c1994.
เลขเรียก495.919007 บ892 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[แบบเรียนภาษาลาว ป.2].
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ], 2537 (ค.ศ. 1995)
เลขเรียก495.919007 บ892(2) 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[แบบเรียนภาษาลาว ป.3].
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2539] (ค.ศ. 1996)
เลขเรียก495.919007 บ892(3) 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[แมวถือศิล และเรื่องอื่น] = The cat that meditated and other stories / ฮิบโฮมโดย สีพอน สุนนะลาด ; ...
พิมพลักษณ์[เวียงจันทร์, ลาว] : ดอกเกด, [2549].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMǣngmai yū thuk hǣng / dōi Chō̜n Chī ʻĒt Bœ̄tan læ Krēkō̜rī ʻĀr Bō̜nmœ̄ = Insects are everywhere!...
ชื่อผู้แต่งBurton, John J. S., 1941-, author.
เลขเรียกQL483.L28 B87 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSompond and the five ducklings / adaptation to picture book and English text, Douangkhe Bounyavong ...
ชื่อผู้แต่งDouangkhe bounyavong.
พิมพลักษณ์Vientiane : Dokked Publishing, 2005.
เลขเรียกINPROCESS
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกั้งริมขาว / สุนันทา กันละยา, จันโสดา พอนทิบ, ขันถำ สุดทะวิไล, เขียน ; ดวงดี ขันทะวิไล, วาดภาพ.
ชื่อผู้แต่งสุนันทา กันละยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการร่วมมือลาว-ไทยในการพิมพ์เป็นสำหรับเด็กน้อย, 2535.
เลขเรียกPZ90.L28 ส816 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกางร่มเขียว / เรื่อง สุนันทา กันละยา, จันโสดา พอนทิบ, ขันคำ สุดทะวิไล ; ภาพ ดวงดี ขันทะวิไล.
ชื่อผู้แต่งสุนันทา กันละยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการร่วมือลาว-ไทยในการพิมพ์สำหรับเด็กน้อย, [2535].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขี้ค้านเกิดเป็นดี / พันทะนาสอน, บุนเสิม แสงนะมี, เขียน ; กองแล นะองรัง, วาดภาพ.
ชื่อผู้แต่งพันทะนาสอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการร่วมมือลาว-ไทยในการพิมพ์เป็นสำหรับเด็กน้อย, 2535.
เลขเรียกPZ90.L28 พ553 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา