Found: 21  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการประดิษฐ์ฟิล์มท่อนาโนคาร์บอนเพื่อใช้เป็นขั้วเป็บประจุไฟฟ้าและขั้วเคาเ...
ชื่อผู้แต่งสมัคร์ พิมานแพง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
เลขเรียกTA455.C3 S188
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการสร้างเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่ขาดยีน sigma N และการศึกษา p...
ชื่อผู้แต่งManeewan suksomtip.
พิมพลักษณ์[Bangkok] : ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, B.E. 2553 [2010]
เลขเรียกQR82.P78 M274
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสงขนาดนาโนเมตรและการประยุกต์ใช้ในกา...
ชื่อผู้แต่งThammanoon sreethawong.
พิมพลักษณ์[Bangkok] : วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, B.E. 2553 [2010]
เลขเรียกTP359.H8 T366
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษากลไกระดับเซลล์ของ Fibrolast growth factor (FGF2) และ LIM mineraliz...
ชื่อผู้แต่งJasadee kaewsrichan.
พิมพลักษณ์[Songkla] : ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, B.E. 2553 [2010]
เลขเรียกQP92 J39
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสมภาคบางอย่างบนกึ่งกรุป P-อินเวอร์ซีฟ / สุภาวิณี สัตยาภรณ์
ชื่อผู้แต่งSupavinee sattayaporn.
พิมพลักษณ์[อุตรดิตถ์] : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, B.E. 2553 [2010]
เลขเรียกQA182 S959
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการโมเดลการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางแต่ละบุคคลโดยใช้โมเดลการหาเส้นทางท...
ชื่อผู้แต่งChawalit jeenanunta.
พิมพลักษณ์[Pathumthani] : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, B.E. 2553 [2010]
เลขเรียกHE336.R68 C512
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา