Found: 2,924  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2,911
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYogasataka : texte medical attribue a Nagarjuna : textes sanskrit et tibetain, traduction francaise,...
ชื่อผู้แต่งFilliozat, Jean.
พิมพลักษณ์Pondichery : Institut francais d'indologie, 1979.
เลขเรียกR127.2 .F55 1979
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2,912
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYu Di Mi Heng : Etre Bien, Avoir De La Force : Essai Sur Les Pratiques Therapeutiques Lao / Richard ...
ชื่อผู้แต่งPottier, Richard.
พิมพลักษณ์Paris : Ecole francaise d'Extreme-Orient, 2007.
เลขเรียกGN296.5.L28 P684 2007
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2,913
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYunyu : essai sur l'erotisme et l'amour dans la Chine ancienne.
พิมพลักษณ์Geneve : Les Editions Nagel, 1969.
เลขเรียกND1460.E75 Y85 1969
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,914
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZlateh la chevre et autres contes = Zlatch the goat and other stories / Issac Bashevis Singer ; tr...
ชื่อผู้แต่งSinger, Isaac bashevis.
พิมพลักษณ์[Paris] : Stock, [1993].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2,915
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบบทละครเรื่อง "เอเลกตร์" ของ ชอง ชิโรดูซ์ และ เรื่อง "เล มูซส์" ของ ชอง ปอล ซารตร์...
ชื่อผู้แต่งมาลี วูวนิช
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2,916
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความตายที่แฝงไว้ในชีวิต ของ โบริส วิยอง ในนวนิยาย เรื่อง เลกูม เดส์ ซูร์ / สุรัชนี ขัตติยะสุวงศ์ = ...
ชื่อผู้แต่งสุรัชนี ขัตติยะสุวงศ์
พิมพลักษณ์2532.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2,917
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสนทนาและเรียงความฝรั่งเศส = Conver Compo / พยอม ธรรมบุตร.
ชื่อผู้แต่งพยอม ธรรมบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วิบูลย์กิจ, 2517.
เลขเรียกPC2121 .พ43
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,918
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมฝรั่งเศส-ไทย / ของ ม.ล. มานิจ ชุมสาย และ ปาริชาติ อุวรรณโณ.
ชื่อผู้แต่งมานิจ ชุมสาย, ม.ล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เฉลิมนิจการพิมพ์, 2528.
เลขเรียกPC2645.ท9 ม63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,919
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมฝรั่งเศส-ไทย / น.อ. พระเรี่ยมวิรัชชพากย์.
ชื่อผู้แต่งเรี่ยมวิรัชชพากย์, น.อ. พระ, 2434-2517.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นครเขษมบุ๊คสโตร์, [2544?]
เลขเรียกPC2645.T4 ร84
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,920
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว = French for tourism : FRE 3401 (FR 373) / อุษา กรทับทิม.
ชื่อผู้แต่งอุษา กรทับทิม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2,921
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาศาสตร์ฝรั่งเศสเบื้องต้น : เอกสารประกอบการสอนวิชา ฝศ 423 / กิตติพล ฐิโนทัย.
ชื่อผู้แต่งกิตติพล ฐิโนทัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2552].
เลขเรียกPC2111 ก674,445 ก674ภ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2,922
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมไทยและชาวสยามในสมัยรัชกาลที่ 4 ในทัศนะของอองรี มูโอต์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / วราภรณ์ ก.ศรีส...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ ก.ศรีสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
เลขเรียก959.3034 ว321ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2,923
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอังเดร ชีด และการหลุดพ้นเป็นอิสระของเอกัตตบุคคล / วัลยา รุกขะพันธ์ = Andre Gide et la liberation de...
ชื่อผู้แต่งวัลยา รุกขะพันธ์
พิมพลักษณ์2517.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2,924
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารศิลปวัฒนธรรมไทยสำหรับมัคคุเทศน์ / อุไรศรี วรศะริน, เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ป.].
เลขเรียกDS568 .อ724
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา