Found: 2,826  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เสียง" ที่ก้องกังวานกว่ากึ่งศตวรรษ : วิถีวิจัยสร้างสรรค์บนงานประพันธ์ สมสุข กัลย์จาฤก / ถิรนันท์ อน...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันกันตนา, 2560.
เลขเรียกPL4203 ส272 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง'รัก' ไม่เท่า 'เข้าใจ' / พัฒน์สุภา สมิธ
ชื่อผู้แต่งพัฒน์สุภา สมิธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทัช พับลิเคชั่นส, 2560
เลขเรียก158.1 พ633ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ช่วยอ่านสักนิด) นิยายวรรณกรรม = Einen Blick werfen / โยอาคิม เซลเทอร์ ; เจนจิรา เสรีโยธิน, แปล
ชื่อผู้แต่งเซลเทอร์, โยอาคิม ผู้แต่ง
เลขเรียก833 ซ534ช 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 / ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานรัฐบาลอิเล...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2560
เลขเรียก352.380285 ส636ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(อีก)หนึ่งฝัน ในวันฤดูหนาว / สิริมา อภิจาริน
ชื่อผู้แต่งสิริมา อภิจาริน ผู้แต่ง
เลขเรียก895.91301 ส732อ 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(เริ่ม) สตาร์ทอัพยังไงไม่ให้พัง = The first mile / Scott D. Anthony, เขียน ; ชาลี พงษ์สง่างาน, แปล
ชื่อผู้แต่งแอนโทนี่, สก๊อต ดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมกซินคิวบ์ พับลิชชิ่ง, 2560.
เลขเรียกHF5415.153 .อ85 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง/Process Plants Shutdown and Turnaround Management Trinath Sahoo.
ชื่อผู้แต่งTrinath sahoo.
พิมพลักษณ์Boca Raton,FL: CRC Press, 2017.
เลขเรียกTP155.75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปีแรกที่ สช. รายงานสาธารณะผลการปฏิบัติงาน ปีที่ 1 (1 กรกฎาคม 2559-30 มิถุนายน 2560) นพ.พลเดช ปิ่นป...
ชื่อผู้แต่งพลเดช ปิ่นประทีป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2560.
เลขเรียกR727 .พ43 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ศตวรรษ องุ่น มาลิก ดอกไม้แสนงาม / บรรณาธิการ สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิไชยวนา, 2560.
เลขเรียกCT1548.อ27 ห36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ศตวรรษ องุ่น มาลิก ดอกไม้แสนงาม : ครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ครูองุ่น มาลิก 5 เมษายน 2560 / สินธุ์สวัสดิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิไชยวนา, 2560
เลขเรียก923.7 ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ศตวรรษ องุ่น มาลิก ดอกไม้แสนงาม ครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ครูองุ่น มาลิก 5 เมษายน 2560.
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิไชยวนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ์, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ทศวรรษธงชาติไทย (พ.ศ. 2460- พ.ศ. 2560) / ว. อำพรรณ, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งว. อำพรรณ ผู้แต่ง
เลขเรียก929.92 ว111ส 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ทศวรรษธงชาติไทย (พ.ศ. 2460- พ.ศ. 2560) / ว. อำพรรณ, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งว. อำพรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2560.
เลขเรียกCR115.T5 ว56 2560,929.92 ว15ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา