Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องConservation of the Built Environment ASEAN Perspective / ICOMOS Thailand
ชื่อผู้แต่งProceedings icosmo thailand international conference 2016 "conservation of the built environment : asean perspective" (2016 : Thailand)
พิมพลักษณ์Bangkok : Icomos Thailand, 2017
เลขเรียกCC135 P762017,720.95 I17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLongman Academic Writing Series. 1, Paragraphs / Linda Butler.
ชื่อผู้แต่งButler, Linda.
พิมพลักษณ์White Plains, NY : Pearson, 2017.
เลขเรียก428.24 B985L 2017
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีต้นทุน 2 = Cost accounting 2 : ACC 3212 (AC 312) / วัฒนา ทองประยูร.
ชื่อผู้แต่งวัฒนา ทองประยูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560.
เลขเรียก657.42 ว217ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดการ / จารุวรรณ ธาดาเดช, ปิยธิดา ตรีเดช
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ ธาดาเดช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560.
เลขเรียกRA425 จ226 2560,W84 จ337ก 2560,614.011 จ64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา, 2560
เลขเรียกKPT3138 ร64 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดท้ายข้าพเจ้าก็เข้าใจหลักฐานจากชีอะฮุ / อามีน ลอนา
ชื่อผู้แต่งอามีน ลอนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัซซาบิกูน, 2560
เลขเรียกBP166.78 อ64 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขียวสยาม เล่ม 2 / สยามพิวรรธน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามพิวรรธน์, 2560
เลขเรียกTS171.4 ข85 2560,658.4083 �72�
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทเบิลเทนนิส = Table Tennis : GAS 2603 / จันทร์จารี เกตุมาโร.
ชื่อผู้แต่งจันทร์จารี เกตุมาโร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560.
เลขเรียกGV1005 จ252 2560,796.346 จ252ท 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง : พระอัจฉริยภาพและพระกรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 / อภิชัย พันธเสน
ชื่อผู้แต่งอภิชัย พันธเสน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2560.
เลขเรียกHC445 อ251,xxx
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา