Found: 1,667  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCambridge International AS and A Level Travel and Tourism / John D. Smith
พิมพลักษณ์เมืองที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCardiovascular physiology
ชื่อผู้แต่งPappano, Achilles j
พิมพลักษณ์no data 2019
เลขเรียกWG102 P218c 2019
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCD คำพิพากษาศาลฎีกา ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477-2543 / ดร.ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา...
ชื่อผู้แต่งณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2544.
เลขเรียก345.05 ค213 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
64
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องCD พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง 2547 [electronic resource] : ครอบคลุมเนื้อหม รู้ครบถ้...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซินตันอุตสาหกรรม, [254-?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
65
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องCD พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ 2547 [electronic resource] : ครอบคลุมเนื้อหม รู้ครบถ้...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซินตันอุตสาหกรรม, [254-?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
66
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องCD พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม 2547 [electronic resource] : ครอบคลุมเนื้อหม รู้ครบถ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซินตันอุตสาหกรรม, [254-?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
67
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องCD พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน 2547 [electronic resource] : ครอบคลุมเนื้อหม รู้ครบถ้ว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซินตันอุตสาหกรรม, [254-?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
68
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องCD โปรแกรมกฎหมาย Version 3 [electronic resource] : พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้ในปี 2545 & 2546 ถึง มิ....
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซินตันอุตสาหกรรม, [254-?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
69
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องCector Clipart [computer file]
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : IT multimedia development, ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChildren's spaces.
พิมพลักษณ์2016.
เลขเรียกอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ : 1,700 บาท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
71
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องChronicle encyclopedia of history [computer file]
พิมพลักษณ์New York, NY : Dorling Kindersley, c1997-2004.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
72
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องClient/server application training SQL Server [electronic resource] : การพัฒนา client/server applica...
ชื่อผู้แต่งธงชัย พยุงภร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
73
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องClip Art cartoon [computer file]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีดี ทรี, [2545]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
74
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องClip Art การ์ตูนน่ารัก [computer file]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที.เอส.อี เทคโนโลยี, [2545]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
75
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องClip art ลายไทย ทัศนศิลป์ 1 [electronic resource] = ชุดกรอบลายไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดิสไทย, [2547]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา