Found: 454  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 อาชีพทำเงินที่รวยได้จริง ทั้งในยุคนี้และอนาคต / กฤษฎา กฤษณะเศรณี.
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา กฤษณะเศรณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ริช, 2552.
เลขเรียกHF5382.5.T5 ก4ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 สมรรถนะเชิงพฤติกรรมเพื่อการจัดคนให้ตรงกับงาน = 19 Competencies for assessment of job-person matc...
ชื่อผู้แต่งชัชวลิต สรวารี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2552.
เลขเรียกHF5549.5.M63 ช357ส 2552,658.3 ช 406 ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง35 เมืองอัศจรรย์ของโลก / หนึ่งธิดา ราเมศวร์, บก.เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มายิก, 2552.
เลขเรียก344.094 ส26 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี นายแพทย์อมร นนทสุต เพชรจรัสแสง แห่งวงการสาธารณสุขไทย / สันติสุข โสภณสิริ
ชื่อผู้แต่งสันติสุข โสภณสิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2552.
เลขเรียกR644.T5 ส589ป 2552,W9 ป835 2552,614 ส41ป 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAmazing Thai crown of thorns [Document] / Chanya Dibanuka ; Virach Chantrasmi, Translator ; Narong ...
ชื่อผู้แต่งChanya dibanuka.
พิมพลักษณ์Bangkok : Royal flora Ratchaphruek 2006, 2006.
เลขเรียกSB C495 2006,635.977369 A489
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCake decoration
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2552.
เลขเรียกTX 771 ค711 2552,641.8653 ค711
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCooking from the heart by nooror : ปรุงด้วยใจ สไตล์นูรอ / นูรอ โซ๊ะมณี สเต๊ปเป้. [text]
ชื่อผู้แต่งนูรอ โช๊ะมณี สเต็มเป้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2552.
เลขเรียกTX725.A1 น759,641.5 น417ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEQ Note ความสำเร็จเริ่มต้นที่หัวใจ / โยชิโนริ, โนงุจิ; ทิพย์วรรณ ยามาโมโตะ, แปล.
ชื่อผู้แต่งโนงุจิ, โยชิโนริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How to, 2552.
เลขเรียกBF637.S8 น931อ,158.1 น939
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFamily's secret ประตูสู่ความสุข และความสำเร็จสำหรับครอบครัว / [BOOK] ชนาธิป ศิริปัญญาวงศ์.
ชื่อผู้แต่งชนาธิป ศิริปัญญาวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายเบสท์บุคส์, 2552.
เลขเรียก158.24 ช149ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา