Found: 570  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ห้วยสะพาน" สืบสานตำนานป่า (ของ) คนสองรุ่น / พิกุล สิทธิประเสริฐกุล.
ชื่อผู้แต่งพิกุล สิทธิประเสริฐกุล.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.), 2552.
เลขเรียก634.9 พ314ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 สมรรถนะเชิงพฤติกรรมเพื่อการจัดคนให้ตรงกับงาน = 19 Competencies for assessment of job-person matc...
ชื่อผู้แต่งชัชวลิต สรวารี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2552.
เลขเรียกHF5549.5.M63 ช357ส 2552,658.3 ช 406 ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี นายแพทย์อมร นนทสุต เพชรจรัสแสง แห่งวงการสาธารณสุขไทย / สันติสุข โสภณสิริ
ชื่อผู้แต่งสันติสุข โสภณสิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2552.
เลขเรียกR644.T5 ส589ป 2552,W9 ป835 2552,614 ส41ป 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง99 คำถามเด็ดพิชิตคะแนนประวัติศาสตร์ล้านนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อีคิวพลัส, 2552.
เลขเรียก959.3 ก832
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCooking from the heart by nooror : ปรุงด้วยใจ สไตล์นูรอ / นูรอ โซ๊ะมณี สเต๊ปเป้. [text]
ชื่อผู้แต่งนูรอ โช๊ะมณี สเต็มเป้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2552.
เลขเรียกTX725.A1 น759,641.5 น417ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEasy ideas : 15 งานไอเดียทำขายสไตล์แฮนด์เมด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกรท ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์, 2552.
เลขเรียกTT857 อ769,745.5 อ769
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEQ Note ความสำเร็จเริ่มต้นที่หัวใจ / โยชิโนริ, โนงุจิ; ทิพย์วรรณ ยามาโมโตะ, แปล.
ชื่อผู้แต่งโนงุจิ, โยชิโนริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How to, 2552.
เลขเรียกBF637.S8 น931อ,158.1 น939
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHack Software = แฮกโปรแกรมให้ใช้ได้ไร้ลิมิต(และไม่ผิดกฏหมาย) / อุเทน พรมแดง.
ชื่อผู้แต่งอุเทน พรมแดง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2552.
เลขเรียก005.36 อ826
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา