Found: 793  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 อาชีพทำเงินที่รวยได้จริง ทั้งในยุคนี้และอนาคต / กฤษฎา กฤษณะเศรณี.
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา กฤษณะเศรณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ริช, 2552.
เลขเรียกHF5382.5.T5 ก4ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สายพันธุ์ปลาสวยงามต่างประเทศ = 100 Varities of Exotic Ornamental Fish / โดย อรุณี รอดลอย...[แล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ดอกเบี้ย, 2553.
เลขเรียกSF458.D5 ห159 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี แห่งความมุ่งมั่น โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / สามารถ ศัก...
ชื่อผู้แต่งสามารถ ศักดิ์เจริญ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2552.
เลขเรียกSD409 ส728ส 2552,634.956 ส654ส 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18 วิธีหนีความจนกลายเป็นคนรวย / พรปิยะ สุวรรณบุตร
ชื่อผู้แต่งพรปิยะ สุวรรณบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : READING CORNER, 2552.
เลขเรียกBF637.S8 พ245,158.1 พ175ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 สมรรถนะเชิงพฤติกรรมเพื่อการจัดคนให้ตรงกับงาน = 19 Competencies for assessment of job-person matc...
ชื่อผู้แต่งชัชวลิต สรวารี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2552.
เลขเรียกHF5549.5.M63 ช357ส 2552,658.3 ช 406 ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 ข้อคิดเพื่อชีวิต Happy / อานันท์ ชินบุตร
ชื่อผู้แต่งอานันท์ ชินบุตร
พิมพลักษณ์นนทบุรี : พาวเวอร์ฟูลไลฟ์, 2552
เลขเรียกBF 575 .H27 อ25 2552,158 อ224ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง233 วิธีอ่านใจคนเมื่อแรกพบ / เกรียงชัย เหรียญวิริยะกุล.
ชื่อผู้แต่งเกรียงชัย เหรียญวิริยะกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลินบุ๊คเน็ต, 2552.
เลขเรียกBF637.N66 ก767ส 2552,155.2 ก573ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง35 เมืองอัศจรรย์ของโลก / หนึ่งธิดา ราเมศวร์, บก.เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มายิก, 2552.
เลขเรียก344.094 ส26 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปี สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 / สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2552.
เลขเรียกR850.A1 ส647 2552,WA540.JT3 ก263ป 2552,610 ก263ส 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี นายแพทย์อมร นนทสุต เพชรจรัสแสง แห่งวงการสาธารณสุขไทย / สันติสุข โสภณสิริ
ชื่อผู้แต่งสันติสุข โสภณสิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2552.
เลขเรียกR644.T5 ส589ป 2552,W9 ป835 2552,614 ส41ป 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง94 เคล็ดลับลดความเครียด / อนันยช
ชื่อผู้แต่งอนันยช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2552, [2009]
เลขเรียกBF575.S75 อ175ค 2552,155.9042 อ174ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvance integrated strategy รบอย่างไรให้ชนะ Version II / สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล.
ชื่อผู้แต่งสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : BrandAge Books, 2552.
เลขเรียกHF5415.13 ส332,658.8 ส881ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAmazing Thai crown of thorns [Document] / Chanya Dibanuka ; Virach Chantrasmi, Translator ; Narong ...
ชื่อผู้แต่งChanya dibanuka.
พิมพลักษณ์Bangkok : Royal flora Ratchaphruek 2006, 2006.
เลขเรียกSB C495 2006,635.977369 A489
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา