Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการสร้างฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการของเสียภายในห้องปฏิบัติการ / ...
ชื่อผู้แต่งหนึ่งฤทัย สุวิทยาภรณ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกTD195.H39 ห159ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติ / วัชรพงศ์ แสงอ่อน
ชื่อผู้แต่งวัชรพงศ์ แสงอ่อน
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกTK5105.888 ว378ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการของเสียภายในห้องปฏิบัติการ / ธีระเดช อยู่นิ่ม
ชื่อผู้แต่งธีระเดช อยู่นิ่ม
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกQA76.9.D3 ธ664ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการเพิ่มความคงตัวและควบคุมการปลดปล่อยวิตามินเอ = Stability improvement and controlled ...
ชื่อผู้แต่งเนติ วระนุช
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกQP772.V5 น786ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การแสดงออกของเซมาโฟร์รินโฟร์ดีในเนื้อเยื่อที่มีการอักเสบ = Sempahorin4D exp...
ชื่อผู้แต่งฤดี สกุลรัชตะ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกQP552.S32 ฤ141ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ การสกัดแยกสารเสริมระบบภูมิคุ้มกัน และการพั...
ชื่อผู้แต่งชนิดา หันสวาสดิ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกQH77.T5 ช152ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียเรื่องการตรวจวินิจฉัยหาการติดเชื้อแบคทีเรีย...
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ ธีระภูธร
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกRB37.5 ศ484ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาพิษแบบกึ่งเรื้อรังของสารสกัดชาเขียวและกากชาเขียวและผลต่อระดับของเอนไ...
ชื่อผู้แต่งพรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกRM251 พ245ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การหาคำตอบร่วมของอสมการแปรผันวางนัยทั่วไปและตัวดำเนินการแบบไม่ขยาย = F...
ชื่อผู้แต่งสมยศ พลับเที่ยง
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกQA274.223 ส274ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการผลของน้ำมันหอมระเหยต่อการอ่อนตัวของวัสดุอุดคลองรากฟันและความเป็นพิษต่อเ...
ชื่อผู้แต่งพีรยา สุรภิพงศ์พันธ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกRK351 พ794ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่องการศึกษาขนาดปกติของไตในเด็กไทยอายุแรกเกิดถึง 2 ปี โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง = Norm...
ชื่อผู้แต่งวาณีรัตน์ กาฬสีห์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกQP249 ว458ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา