Found: 10,555  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 พื้นที่รูปธรรมสวัสดิการชุมชน / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ; บรรณาธิการ, สุวัฒน์ คงแป้...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2557.
เลขเรียก307.72 ส728 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง111 ชีวิต ปรัชญา ศิลปินแห่งชาติ / [โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ; กองบรรณาธิการ อัจฉราพร พงษ์ฉวี ... [และ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2557.
เลขเรียกNX 578.7 .T54 ร19 2557
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง111 ปี อำเภอสูงเม่น
พิมพลักษณ์แพร่ : โรงพิมพ์ธุรกิจแพร่, 2557.
เลขเรียกBQ5630.S16 ร193
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง111 ปี อำเภอสูงเม่น
พิมพลักษณ์แพร่ : โรงพิมพ์ธุรกิจแพร่, 2557.
เลขเรียกBQ5630.V5 ห159 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 4 48 สิบสอง-สี่-สี่สิบแปด : 12 วันในประเทศญี่ปุ่น 4 คนต่างภารกิจ - และมิชชั่นตามกรี๊ดไอดอลเกิร์ล...
ชื่อผู้แต่งพีรพิชญ์ ฉั่วสมบูรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แซลมอนเฮ้าส์, 2557.
เลขเรียกML3501 พ793 2557,915.2 พ793ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 กรณีศึกษาสู่ความมั่นคงในที่ดิน พื้นที่รูปธรรมการจัดการที่ดินแนวใหม่ ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง / บ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักสื่อสารการพัฒนา, 2557.
เลขเรียก333.73 ส728 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 รอยเลื่อนอันตราย กับมหันตภัยแผ่นดินไหวทั่วโลก = 12 Major fault lines / ดาณุภา ไชยพรธรรม, บรรณาธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิกสำนักพิมพ์, 2557
เลขเรียกQE534.3 ส 2557,133.3 ด382ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 แบบตกแต่งผนังในบ้าน / คณาธิป จันทร์เอี่ยม.
ชื่อผู้แต่งคณาธิป จันทร์เอี่ยม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2557.
เลขเรียกNK2115.5.W3 ค128ส 2557
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 แบบต่อเติมครัว ชุดที่ 2 / ภัทริน จิตรกร, เรื่อง ; อังคณา สิริวรรณศิลปี, ออกแบบ.
ชื่อผู้แต่งภัทริน จิตรกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2557.
เลขเรียกNK2117.K5 ภ379ส 2557
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 แบบต่อเติมหน้าบ้านพื้นที่แคบ / เอกรินทร์ พันธุนิล.
ชื่อผู้แต่งเอกรินทร์ พันธุนิล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2557.
เลขเรียกTH4817 อ881ส 2557
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 แบบรัวและประตูหน้าบ้าน / ดำรง ลี้ไวโรจน์
ชื่อผู้แต่งดำรง ลี้ไวโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2557
เลขเรียกNA8390 ด491ส 2557,721.822 ด491ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 แบบแต่งลายให้บ้านสวย : สไตล์บ้านโคโลเนียลและบ้านขนมปังขิง / ภัทริน จิตรกร ; เอกรินทร์ พันธุนิล, แ...
ชื่อผู้แต่งภัทริน จิตรกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2557.
เลขเรียกNK2113 ภ379ส 2557
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12+1 ปริศนาท้าทายโลก = 12+1 Mysteries of the world / ดาณุภา ไชยพรธรรม : เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งดาณุภา ไชยพรธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, 2557.
เลขเรียกAC158 ด382 2557,089 ด382ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12-4-48 = สิบสอง-สี่-สี่สิบแปด / พีรพิชญ์ ฉั่วสมบูรณ์.
ชื่อผู้แต่งพีรพิชญ์ ฉั่วสมบูรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แซลมอน เฮ้าส์, 2557.
เลขเรียกDS812 พ793 2557,915.204 พ793ส 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา