Found: 10,555  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ความคิด สั่งจิตให้สำเร็จ / วิน ก่อการบุญ, เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2557
เลขเรียกBF444 ห 2557,153.42 ว73ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คำตอบต้องรู้ ดูหุ้นพื้่นฐาน = Fundamental / อธิป กีรติพิชญ์ text
ชื่อผู้แต่งอธิป กีรติพิชญ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สต็อคทูมอร์โรว์, 2557
เลขเรียกHG 4661 อ14 2557,332.632 อ146ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ที่สุดของอาเซียน = 100 ultimate facts about ASEAN / ทีมวิชาการนิช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : นิช, 2557.
เลขเรียกDS525 ห159ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 นิทานจีนสำหรับเด็ก /ฉบับคู่มือและสื่อประกอบการเรียนการสอน Yii Ming, เมชฌ สอดส่องกฤษ ; แปลและเรี...
ชื่อผู้แต่งหมิง, ยี
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2557.
เลขเรียกGR335 ม159ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ประวัติศาสตร์สร้างโลก 2 : จากจักรวรรดิไบแซนไทน์อันยิ่งใหญ่สู่การประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา (...
ชื่อผู้แต่งยอง, เย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2557
เลขเรียกPZ50.531 ย71,909 ย169ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ประโยครอบรู้อยู่รอดในจีน / เยว่เจี้ยนหลิน...[และคนอื่น ๆ] ; สิวิณี เตรียมชาญชูชัย, แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ทฤษฎี, 2556
เลขเรียกPL1121 ห 2556,495.1 ห15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ความสัมพันธ์สยาม-รัสเซีย : คำแปลเอกสารประวัติศาสตร์ ถอดความจากภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย / มหาว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
เลขเรียกDS575.5.R5 ห159 2557,327.593047 ห159 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี เขตยานนาวาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน / [สำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร].
ชื่อผู้แต่งกรุงเทพมหานคร. สำนักงานเขตยานนาวา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557.
เลขเรียกDS 589 .B3 ก17ย 2557
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี แสงรัศมี 100 ปี รังสีวิทยา จุฬาฯ / จัดทำโดย ภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ม...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชารังสีวิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2557.
เลขเรียกWN24 จ683ร 2557,378.593 ทม0311รส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ร้าน จานตำนาน / ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อผู้แต่งธนาคารไทยพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, 2557
เลขเรียกTX945 ธ-ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สูตร เครื่องดื่มร้านกาแฟ / เบญญาภา เนาวรรณ์ [text]
ชื่อผู้แต่งเบญญาภา เนาวรรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2557.
เลขเรียกTX817.C6 บ799 2557,641.877 บ799ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโลกของเรา / ปีเตอร์ ไรลีย์ ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งไรลีย์, ปีเตอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100% Kid : พบกับสุดยอดเคล็ดลับการถ่ายภาพเด็กๆ ด้วยลูกเล่นสุดล้ำสไตล์ไม่ซ้ำใคร / Allison Tyler Jone...
ชื่อผู้แต่งโจนส์, อัลลิสัน ไทเลอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทรูไลฟ์, 2557
เลขเรียกTR681.C5 จ892 2557,778.92 จ891ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 ไมล์ที่โลกจดจำ = Devoted / ผู้เขียน Dick Hoyt & Don Yaeger ; ผู้แปล พาฝัน เจริญดี.
ชื่อผู้แต่งฮอยท์, ดิค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Be Better, 2557.
เลขเรียก796.0922 ฮ161ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ / กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงพาณิชย์ , 2557.
เลขเรียก382 ร193
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา