Found: 903  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Hi i'm mark-เฮ้ย! เจ้านายคิดแบบนี้จริงดิ!!!" / Mark : เขียน ; ชรัญดา พลเทพ : แปล
ชื่อผู้แต่งมาร์ค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอดีซี พรีเมียร์, 2557
เลขเรียกBF637.S8 ม457(9) 2557,158.1 ม457ฮ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ชีวิต 10 แรงบันดาลใจ / วิชัย โชควิวัฒน
ชื่อผู้แต่งวิชัย โชควิวัฒน
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ, 2557
เลขเรียกBF410 ว6ส 2557,362.4 ว539ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 สุดยอดแผนธุรกิจ DTN business plan award 2014 "แผนธุรกิจ...รุก - รับตลาด AEC" / กรมเจรจาการค้าระห...
ชื่อผู้แต่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2557.
เลขเรียกHD 30.28 ก17ส,658.4012 จ572ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 อุปนิสัยช่างขาย สร้างรายได้เงินล้าน = The 10 habits of millionaire sellers / พงศกร จันทร์พิพัฒน์...
ชื่อผู้แต่งพงศกร จันท์พิพัฒน์พงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บีทีเอส เพรส, 2557.
เลขเรียก658.81 พ25ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ความคิด สั่งจิตให้สำเร็จ / วิน ก่อการบุญ, เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2557
เลขเรียกBF444 ห 2557,153.42 ว73ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ประโยครอบรู้อยู่รอดในจีน / เยว่เจี้ยนหลิน...[และคนอื่น ๆ] ; สิวิณี เตรียมชาญชูชัย, แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ทฤษฎี, 2556
เลขเรียกPL1121 ห 2556,495.1 ห15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สูตร เครื่องดื่มร้านกาแฟ / เบญญาภา เนาวรรณ์ [text]
ชื่อผู้แต่งเบญญาภา เนาวรรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2557.
เลขเรียกTX817.C6 บ799 2557,641.877 บ799ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100% Kid : พบกับสุดยอดเคล็ดลับการถ่ายภาพเด็กๆ ด้วยลูกเล่นสุดล้ำสไตล์ไม่ซ้ำใคร / Allison Tyler Jone...
ชื่อผู้แต่งโจนส์, อัลลิสัน ไทเลอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทรูไลฟ์, 2557
เลขเรียกTR681.C5 จ892 2557,778.92 จ891ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 4 48 สิบสอง-สี่-สี่สิบแปด : 12 วันในประเทศญี่ปุ่น 4 คนต่างภารกิจ - และมิชชั่นตามกรี๊ดไอดอลเกิร์ล...
ชื่อผู้แต่งพีรพิชญ์ ฉั่วสมบูรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แซลมอนเฮ้าส์, 2557.
เลขเรียกML3501 พ793 2557,915.2 พ793ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 รอยเลื่อนอันตราย กับมหันตภัยแผ่นดินไหวทั่วโลก = 12 Major fault lines / ดาณุภา ไชยพรธรรม, บรรณาธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิกสำนักพิมพ์, 2557
เลขเรียกQE534.3 ส 2557,133.3 ด382ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง123 อิ่มอร่อยฮอคไกโด-คิวซู / ภารณี วิมลวาณิชย์
ชื่อผู้แต่งภารณี วิมลวาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2557
เลขเรียกTX 724.5.J2 ภ461ห 2557,641.5952 ภ274ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 นาทีก่อนนอนสอนลูกให้เป็นเด็ก 2 ภาษา / อุมา ทรัพย์สิริ
ชื่อผู้แต่งอุมา ทรัพย์สิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dดี, 2557
เลขเรียก421.52 อ462ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย / ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, 2557
เลขเรียกRC46 ร-ส 2557,WB3 ร427ส 2557,616 ร427ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา