Found: 105  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShokyu Nihongo sakubun renshucho / [Tokyo Gaikokugo Daigaku Ryugakusei Nihongo Kyoiku Senta hencho...
พิมพลักษณ์Tokyo : Bonjinsha, 1999.
เลขเรียกPL520.J3 S56 1999,495.64 Sh559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSuzukake no ki.
ชื่อผู้แต่งNippon - hyozyun
พิมพลักษณ์[Japan] : Nippon - Hyozyun Co.,Ltd, [1986].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTenshi di daichi ha ippaida.
ชื่อผู้แต่งGoto., Ryuji.
พิมพลักษณ์[Japan] : Kodunja [1967].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTopic ni yoru nihongo sogo enshu Z Jokyu.
พิมพลักษณ์Japan : Kinokuniya, 2001.
เลขเรียกPL539.3 T67 2001,495.65 T674 2001
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTwo trains.
ชื่อผู้แต่งNaoko., Uozumi.
พิมพลักษณ์[Japan] : Gakkuchukenkyosha [2007].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUchuude Ichiban.
ชื่อผู้แต่งRyoji., Kawakita.
พิมพลักษณ์[Japan] : Iwasakishoten [2007].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWakatte tsukaeru nihongo / the Nagoga YWCA School of Japanese Language.
ชื่อผู้แต่งThe nagoga ywca school of japanese language.
พิมพลักษณ์Tokyo : 3A Corporation, 2004.
เลขเรียกPL533 N261w 2004,495.6082 Wa146J 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWarai no motsunikomi.
ชื่อผู้แต่งSadao., Shoji .
พิมพลักษณ์[Japan] : Bongeishuuju 1990].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWatashiga zodattamachi wo tazunete.
ชื่อผู้แต่งNippon - hyozyun
พิมพลักษณ์[Japan] : Nippon - Hyozyun Co.,Ltd, 1985.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWorkbook for Japanese proficiency test level 1 = Komoku seiri 1-kyu mondaishu : Nihongo noryoku shi...
ชื่อผู้แต่งNozomi, Tanaka.
พิมพลักษณ์Japan : Bonjinsha, 2006.
เลขเรียกPL539.3 N961 2006 V.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWorkbook for Japanese proficiency test level 2 = Komoku seiri 2-kyu mondaishu : nihongo noryoku shi...
ชื่อผู้แต่งNozomiม tanaka.
พิมพลักษณ์Japan : Bonjinsha, 2006.
เลขเรียกPL539.3 N961 2006 V.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWriting expressions for a college student and oral announcement exercise book / Donao Nobuko...[et ...
พิมพลักษณ์[s.l.] : Japanese literature publication meeting, 2013.
เลขเรียกPL528 .W75 2013,495.6 Do633D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYasashii sakubun : minna no Nihongo shokyu / Kadowaki Kaoru, Nishiuma Kaoru cho.
ชื่อผู้แต่งKadowaki, Kaoru.
พิมพลักษณ์Tokyo : Suri E Nettowaku, 1999 (2005 printing).
เลขเรียกPL539.5 K36 1999,495.64 Ka11M
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYosokushite yomu chodokkai : CD tsuki : gendai Nihon jijo ni kansuru 38-sho / [Sasaki Mizue kanshu...
พิมพลักษณ์Japan : ALC, 2001.
เลขเรียกPL539.3 A168 V.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYurei ya chiki wo chosaseyo.
ชื่อผู้แต่งNasu., Masamoto.
พิมพลักษณ์[Japan] : Kin-no-hoshi sha. [2006].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา