Found: 24  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe therapeutic community : theory, model, and method / George De Leon.
ชื่อผู้แต่งDe leon, George.
พิมพลักษณ์New York : Springer Pub., c2000.
เลขเรียกWM440 D353t 2000
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTreatment of adolescents with substance use disorders / Ken C. Winters.
พิมพลักษณ์Rockville : SAMHSA, 1999.
เลขเรียกWM400 T784 1999
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWHO expert committee on drug dependence : thirtieth report. / World Health Organization.
ชื่อผู้แต่งWorld health organization.
พิมพลักษณ์Geneva : The Organization, 1998.
เลขเรียกRA8 .W927 1998,W1 TE125 no.873 1998
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ปี 2549 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นวัตกรรมการบำบัดรักษา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (2549 นนทบุรี)ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นวัตกรรมการบำบัดรักษายาเสพติดเพื่อชีวิตที่ดีทุกทิศทั่วไทย
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันธัญญรักษ์, 2549.
เลขเรียกWM402 ก482ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนางานบริการคัดกรองและบำบัดอย่างย่อสำหรับผู้ใช้สารเสพติดในระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ = Thailand ASSIS...
ชื่อผู้แต่งสาวิตรี อัษณางค์กรชัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.), 2556
เลขเรียกGP WM 270 ส227ก 2556,ส.ร. 362.293 ส273ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาการปรึกษาสำหรับผู้ติดยาเสพติด / ทิพาวดี เอมะวรรธนะ
ชื่อผู้แต่งทิพาวดี เอมะวรรธนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.
เลขเรียกRC566 ท488 2547,WM270 ท488 2547,158.3 ท36จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาการปรึกษาสำหรับผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด / ทิพาวดี เอมะวรรธนะ
ชื่อผู้แต่งทิพาวดี เอมะวรรธนะ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สหมิตรพริ้นติ้ง, 2548.
เลขเรียกWM270 ท488จ 2548,158.3 ท448จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพครบกำหนดของผู้ติดยาเสพติด ระบบบังคับบำบัดในศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพรั...
ชื่อผู้แต่งมัจฉรีย์ วงศ์ใหญ่
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ สถาบันธัญญารักษ์, 2552
เลขเรียกRes Rep W 20.5 ม212วป 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา