Found: 50  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการฝึกการคิดอภิมานร่วมกับการอนุมานสาเหตุไปที่ความพยายามที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยม...
ชื่อผู้แต่งจีรนันท์ วงษ์มาก
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาความสามารถทางสังคม โดยใช้กระบวนการละครสำหรับนักเรียนออทิสติก / เรวดี สันถ...
ชื่อผู้แต่งเรวดี สันถวไมตรี
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้เทคนิค Social Stories ร่วมกับภาพถ่ายสำหรับเด็กออทิสติก : การ...
ชื่อผู้แต่งโสธิดา ผุฏฐธรรม
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเลี้ยงบวก ลูกบวก / จิราภรณ์ อรุณากูร [text]
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ อรุณากูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2560.
เลขเรียกHQ769 จ64 2560,WS113 จ535ล 2560,649.1 จ535ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา