Found: 278  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
271
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดสารกัมมันตรังสีที่เกิดตามธรรมชาติและที่มนุษย์ผลิตขึ้นในตะกอนดินชายฝั่งทะเลจังหวัดประจวบคีรีขัน...
ชื่อผู้แต่งกานต์วลี พังชา
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
272
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิจัยเพื่อใช้ดินและแร่ธาตุต่าง ๆ ชนิดในการขจัดกากของเหลวกัมมันตรังสี = Study of the utilizat...
ชื่อผู้แต่งมัทนา ประทีปเสน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2519.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
273
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสะสมของสังกะสีในปะการังเขากวางโดยใช้สังกะสี - 65 เป็นเรดิโอเทรเซอร์ / อนันท์ โอมณี = Bioaccumula...
ชื่อผู้แต่งอนันท์ โอมณี
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
274
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาประสิทธิภาพในการวัดรังสีแกมมาสำหรับตัวอย่างที่มีลักษณะทางเรขาคณิตต่าง ๆ กันโดยใช้โปรแกรมสำเร็จร...
ชื่อผู้แต่งเจตรจันทร์ จันทร์นุ้ย
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
275
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเตรียมโบรมีน-82 ในรูปของโบรโมเบนซีนสำหรับใช้เป็นสารรังสีติดตาม / ธเนศ ดวงตา = Preparation of bro...
ชื่อผู้แต่งธเนศ ดวงตา
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
276
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีในประเทศไทย / สุธิดา มานิ...
ชื่อผู้แต่งสุธิดา มานิตย์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
277
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างระดับก๊าซเรดอนในที่อยู่อาศัยและมะเร็งปอด ในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Associa...
ชื่อผู้แต่งพงศ์เทพ วิวรรธนะเดช
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2550?]
เลขเรียกRes Rep W 20.5 พ12วค 2550,ภน 546.756 พ128ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
278
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การออกแบบและผลิตตู้ตะกั่วสำหรับเก็บสารกัมมันตรังสี = Design and production of l...
ชื่อผู้แต่งสมสกุล ธรรมวิจิตร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
เลขเรียกW20.5 ส286ร 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา