Found: 97  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากรอบสมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลแพร่ = Development of a competency fram...
ชื่อผู้แต่งศศิธร อินทุดม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกW 4 ศ182ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยวิกฤต อายุรกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = D...
ชื่อผู้แต่งดรุณี ไชยวงค์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกW 4 ด174ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากรอบสมรรถนะทางการพยาบาลศัลยกรรมกระดูกและข้อของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลำพูน = Development of ...
ชื่อผู้แต่งภาวิณี วัฒนคุณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกW 4 ภ226ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = ...
ชื่อผู้แต่งวัชรีวรรณ เขื่อนเพชร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกW 4 ว212ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพในการทำงานช่วงปีแรกของบัณฑิตกิจกรรมบำบัดที่เพิ่งจบการศึกษา = The Developmen...
ชื่อผู้แต่งอัครภา นาชัยเวียง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อ การพัฒนาสมรรถภาพเชิงวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาสาขาบริหา...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญพิมล ลีโนทัย
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง��þѲ�ҡ�ͺ���ö������Ѻ��Һ���ԪҪվ��ͧ��ҵѴ �ç��Һ���Ӿٹ = Development of a competency framework for operating...
ชื่อผู้แต่ง��ͧ��ó �ԧ���ѹ
พิมพลักษณ์�ѳ�Ե�Է����� ����Է�������§����, 2558
เลขเรียกW 4 �19� 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา