Found: 159  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องJournal of holistic nursing : official journal of the of the American Holistic Nurses'' Association.
พิมพลักษณ์Thousand Oaks, Ca. : The Association, 1983-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
77
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องJournal of human lactation.
พิมพลักษณ์Carifornia : SAGE.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
78
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องJournal of neonatal nursing : JNN.
พิมพลักษณ์Oxford : Blackwell Science, [1995]-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
79
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องJournal of neuroscience nursing.
พิมพลักษณ์Hagerstown : Lippincott Williams & Wilkins.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
80
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องJournal of nursing administration.
พิมพลักษณ์Philadelphia, Pa : J.B. Lippincott, etc.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
81
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องJournal of Nursing Care Quality.
พิมพลักษณ์Hagerstown, MD Lippincott Williams & Wilkins, Inc.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
82
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องJournal of nursing education.
พิมพลักษณ์New Jersey : slack Incoporate,
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
83
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องJournal of nursing management.
พิมพลักษณ์Oxford : Blackwell Science, c1993-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
84
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องJournal of nursing scholarship.
พิมพลักษณ์Malden : Wiley-Blackwell.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
85
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องJournal of obstetric, gynecologic, and neonatal nursing.
พิมพลักษณ์[Philadelphia, PA] : Lippincott, c1985-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
86
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องJournal of ophthalmic nursing & technology.
พิมพลักษณ์Thorofare, N.J. : C. B. Slack, 1982-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
87
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องJournal of pediatric nursing.
พิมพลักษณ์[Orlando, Fla.] : Grune & Stratton, [c1986-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
88
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องJournal of perinatal & neonatal nursing.
พิมพลักษณ์Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins,
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
89
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องJournal of professional nursing : official journal of the American.
พิมพลักษณ์[Philadelphia, Pa.] : W.B. Saunders Co., 1985-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
90
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องJournal of psychiatric and mental health nursing.
พิมพลักษณ์Thorofare, N.J. : C.B. Slack,
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา