Found: 365  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
346
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวนาด้วยหัวใจ = Practice from the heart.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ช้างเผือก], 2553.
เลขเรียกBL627 ภ473 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
347
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีฝึกสมาธิวิปัสสนาฉบับสมบูรณ์ / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, 2553.
เลขเรียกBQ5630.S16 พ24471 2553,294.3122 พ831ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
348
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิปัสสนา : สมาธิภาวนารักษาใจ / พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
ชื่อผู้แต่งพระฝั้น อาจาโร 2442-2520.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบันลือธรรม, [2555?], [2012]
เลขเรียกBQ5630.V5 พ348ว 2555,294.3422 พ418
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
349
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะแห่งกรใช้ สติ ในทุกกรณี / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, 2545.
เลขเรียกBQ5630.S2 พ831ศ 25--?,294.35 พ831ศ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
351
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดมนต์ฉบับประจำบ้าน ทำวัตรเช้า - เย็น แปล / ผู้เรียบเรียง, โสภณ เบญจพลธรรม
ชื่อผู้แต่งโสภณ เบญจพลธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัวเงิน, 2551 [2008]
เลขเรียกBQ5618 ส979ส 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
352
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสันติภาพทุกย่างก้าว / ติช นัท ฮันห์ ; ประชา หุตานุวัตร, สุภาพร พงศ์พฤกษ์ แปล
ชื่อผู้แต่งนัท ฮันห์, ติช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2545
เลขเรียกBQ5410 น398ส 2545,294.3927 น114ส 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
353
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการเจริญภาวนาสมถวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น / โดย พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ชื่อผู้แต่งพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 2427-2502.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการธรรมปฏิบัติเพื่อประชาชน วัดปากน้ำภาษีเจริญ, 2522.
เลขเรียกBQ5630.V5 Thai 17 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
354
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติสมาธิ-ปัญญา / พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
ชื่อผู้แต่งพระราชญาณวิสุทธิโสภณ (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
พิมพลักษณ์อุดรธานี : 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
355
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอย่าหวังกันนักเลย / คำสอนของ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
ชื่อผู้แต่งพระเทียน จิตฺตสุโภ (พันธ์ อินทผิว) 2454-2531.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (พันธ์ อินทผิว), 2536.
เลขเรียกBQ5630.S16 พ333อ 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
356
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอย่าหวังกันนักเลย / คำสอนของ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
ชื่อผู้แต่งพระเทียน จิตฺตสุโภ (พันธ์ อินทผิว) 2454-2531.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (พันธ์ อินทผิว), 2534.
เลขเรียกBQ5630.S16 พ333อ 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
357
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอย่าหวังกันนักเลย / หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ(พันธ์ อินทผิว)
ชื่อผู้แต่งพระเทียน จิตฺตสุโภ (พันธ์ อินทผิว) 2454-2531.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (พันธ์ อินทผิว), 2555.
เลขเรียกBQ5630.S16 ห313อ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
358
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตโชกสิณของพระพุทธเจ้า / จรูญ วรรณกสิณานนท์ [text]
ชื่อผู้แต่งจรูญ วรรณกสิณานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พุทธลีลา, 2553.
เลขเรียกBQ5630.V5 จ175 2553,294.353 จ17ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
360
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนลัดการฝึกสติ : โดยทำความรู้สึกตัวอย่างเดียว / อุบาสิกาพิกุล มโนเจริญ
ชื่อผู้แต่งอุบาสิกาพิกุล มโนเจริญ
พิมพลักษณ์แพร่ : กองทุนเผยแผ่ธรรม วัดแพร่แสงเทียน, 2554
เลขเรียกBQ5611.S16 อ-ร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา