Found: 102  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมุสลิมบางกอกน้อย : พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมอิสลามในเมืองหลวง / ส...
ชื่อผู้แต่งสำราญ ผลดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2560.
เลขเรียกHN40.M6 ส698ม 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีชีวิต 5 ศาสนิกในประเทศไทย / วรเดช อมรวรพิพัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2556.
เลขเรียกBL80.2 ว577,200 ว73ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรรพเสียงแห่งอิสลามในยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับนักวิชาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นใหม่ =...
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : โครงการภูมิภาคศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550.
เลขเรียกBP63.A38 ส4 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัญญาณความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทย = understa tanding anti-islam sentiment in thailand / ดอน ปาทาน ,...
ชื่อผู้แต่งดอน ปาทาน.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : ฟอรั่ม, 2561.
เลขเรียก207.5 ด14ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิมนุษยชนในอิสลามกับการรับรองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / สุดปรารถนา นีละไพจิตร...
ชื่อผู้แต่งสุดปรารถนา นีละไพจิตร
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสี่สิบฮะดีษ : ว่าด้วยคุณธรรมและรหัสยะพร้อมคำอรรถาธิบาย = 40 Hadith / นิพนธ์โดย อิมาม รูฮุลลอฮฺ อัล...
ชื่อผู้แต่งโคมัยนี, รูฮุลลอฮ์ ค.ศ. 1901-1989.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชฑูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพฯ, 2552.
เลขเรียกBP135.A2 ค94ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์กรมุสลิมข้ามชาติกับความมั่นคงของมนุษย์ : ศึกษากรณีองค์การสงเคราะห์มุสลิมนานาชาติแห่งซาอุดีอาระเ...
ชื่อผู้แต่งฮาฟีส สาและ
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเข้าใจ เข้าถึง อิสลาม / [อิทธิ มหัตธีระ].
ชื่อผู้แต่งอิทธิ มหัตธีระ
พิมพลักษณ์[ยะลา : จังหวัดยะลา] 2551.
เลขเรียกBP42 อ723ข 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมมัสยิดในกรุงเทพฯ / อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี = The concept of the mos...
ชื่อผู้แต่งอาดิศร์ อิดรีส รักษมณี
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกของอิสลามและมุสลิม : ในสยามประเทศไทย-อุษาคเนย์-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ; มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552.
เลขเรียกBP63.ท9 ล93 2552,959.3 ล81 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกของอิสลามและมุสลิม ในสยามประเทศไทย-อุษาคเนย์-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = The world of islam and the...
ชื่อผู้แต่งสัมมนาวิชาการโลกของอิสลามและมุสลิมในอุษาคเนย์ (2552 : นครศรีธรรมราช)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ; มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552.
เลขเรียกBP15 ส615ล 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา