Found: 88  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWhat the Qurʼan meant and why it matters / Garry Wills.
ชื่อผู้แต่งWills, Garry 1934- Author
เลขเรียกBP 130 W685 2018
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้จักตัวเอง / อุซตาซ ฮาล อัซวาน ; แปลโดย มูฮำหมัด หะยี มุสตอฟา.
ชื่อผู้แต่งอัซวาน, อุซตาซ ฮาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ มานพ วงศ์เสงี่ยม, [254-?].
เลขเรียกBP165 อ62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคลาดเคลื่อนของนักวิชาการไทยเกี่ยวกับประวัติและคำสอนของศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี, 2559
เลขเรียกBP75.22 ค 2559,297 ค181ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุตบะฮฺวันศุกร์ / ฮัจยียะกู๊บ ท้วมประถม.
ชื่อผู้แต่งยะกู๊บ ท้วมประถม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.วงศ์เสงี่ยม, [255-].
เลขเรียกBP183.6 ย62ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาซูฟียฺของฆ่อซาลียฺ : ศึกษาวิเคราะห์หนังสือ"บิดายะฮฺ อัลฮิดายะฮฺ" / สามารถ มีสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งสามารถ มีสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิสลามิคอะเคเดมี, 2550.
เลขเรียกBP88.G47 ส64ป 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานอิสลาม = Basic teachings of Islamic / โดย มุฮัมมัด ฮูเซน เฏาะบาเฏาะบาอีย์ ; แปลโดย เชคมุฮั...
ชื่อผู้แต่งมุฮัมมัด ฮูเซน เฏาะบาเฏาะบาอีย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม, 2547.
เลขเรียกBP42 ม756 2547,297 ม4911พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมากกว่า 1000 ซุนนะฮ : ที่มุสลิมปฏิบัติได้ในหนึ่งวัน / รวบรวมโดย มุฮัมมัด อับดุลเราะหมาน อุมัร ; แป...
ชื่อผู้แต่งมุฮัมมัด อับดุลเราะหมาน อุมัร.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : สายสัมพันธ์, 2551.
เลขเรียกBP135.A1 ม75ม 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสู่ความเข้าใจอิสลาม และคำถามร่วมสมัย / โดย ไอ.เอ. อิบรอฮีม ; แปล ซากี เริงสมุทร์.
ชื่อผู้แต่งอิบรอฮีม, ไอ. เอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม, 2545.
เลขเรียกBP161.2 อ63ส 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการยึดมั่นที่ถูกต้องและที่หลงผิด / เขียน: เชคอับดุลอะซีซ บินอับดิลลาฮ์ บินบาซ ; แปล: นัศรุลลอฮฺ...
ชื่อผู้แต่งอับดุลอะซีซ บินอับดิลลาฮ์ บินบาซ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มูลนิธิเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสังคม, 2554.
เลขเรียกBP166 อ63ห 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการศรัทธาในอิสลาม = Islamic teaching in brief / แปลโดย เชคมุฮัมมัดนาฮีม ประดับญาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร, 2545.
เลขเรียกBP163 .ห46 2545,297.3 ช693ห 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการเชื่อถือของอะฮฺลุสซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ / เรียบเรียงโดย ฟาฎีละตุชไชยคฺ มุฮัมมัด อัศซอและหฺ อัลอ...
ชื่อผู้แต่งอัลอุไซยมีน, มุฮัมมัด อัศซอและหฺ, ฟาฎีละตุชไชยคฺ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [บ้านเจียรดับ], 2537.
เลขเรียกBP166 อ74ห 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการเชื่อที่ถูกต้องกับสิ่งที่สวนทาง / เรียบเรียง, สะมาหะตุชไชยคฺอับดุลอะซี้ซ อิบนุ บ้าซ ; ถอดควา...
ชื่อผู้แต่งอิบนุ บ้าซ, อับดุลอะซี้ซ, สะมาหะตุชไชยคฺ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [บ้านเจียรดับ], 2531.
เลขเรียกBP174 อ63ห 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัลวะสะฏียะฮ์ : พื้นฐานการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม = AL-Wasatiyah : the foundation of...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี, [2559]
เลขเรียกBP188 อ573 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา