Found: 142  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอภิธานศัพท์และคำย่อด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ปี 2557 / คณะผู้จ...
ชื่อผู้แต่งวงกต วงศ์อภัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2557, [2014]
เลขเรียกQC990.T35 ว112อ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเดินหน้าระบบ MRV กลไกบริหารจัดการโลกร้อน / คมศิลป์ วังยาว ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ: บัณฑูร เศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2558.
เลขเรียกTD885.5.G73 ด921 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องคาร์บอนเครดิต / กิตติวัฒน์ เมณฑกา = Political Economy of Carbon Credit / K...
ชื่อผู้แต่งกิตติวัฒน์ เมณฑกา
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการตัดสินใจสำหรับการคัดเลือกกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมน้ำปลา เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระ...
ชื่อผู้แต่งอัจนา ใจสุวรรณ
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร / โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), 2556, [2013]
เลขเรียกTD885.5.G73 น927 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร / โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), 2559, [2016]
เลขเรียกTD885.5.G73 น927 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร / โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), 2558.
เลขเรียกTD885.5.G73 น85 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา