Found: 209  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
196
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVocabulaire explique du Francais : niveau debutant / Reine Mimran.
ชื่อผู้แต่งMimran, Reine
พิมพลักษณ์Paris : CLE, c2004
เลขเรียก448.1 Mi662V
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
197
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVocabulaire expliqué du français : niveau débutant: / Reine Mimran
ชื่อผู้แต่งMimran, Reine
พิมพลักษณ์Paris : CLE International, c2005
เลขเรียกPC 2445 M662v 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
198
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVocabulaire progressif du francais : avec 200 exercices : niveau debutant complet / Amelie Lombard...
ชื่อผู้แต่งLombardini, Amelie.
พิมพลักษณ์Paris : CLE international, c2015.
เลขเรียกPC2445 .L66 2016,448.2421 Mi669Va
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
199
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVocabulaire progressif du francais : avec 250 exercices : niveau avance / Claire Miquel.
ชื่อผู้แต่งLeroy-miquel, Claire.
พิมพลักษณ์Paris : CLE international, c2012.
เลขเรียกPC2445 .L483 2016,448.2421 Mi669V 2012
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
200
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVocabulaire progressif du francais : avec 375 exercices : niveau intermediaire / Claire Miquel, An...
ชื่อผู้แต่งMiquel, Claire.
พิมพลักษณ์Paris : CLE International, c2011.
เลขเรียกPC2445 .L482 2016,448.2421 Mi669Vo 2011
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
201
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVocabulaire progressif du francais : avec 675 exercices : niveau perfectionnement / Claire Miquel.
ชื่อผู้แต่งMiquel, Claire.
พิมพลักษณ์Paris : CLE International, c2015.
เลขเรียก448.2421 Mi669Vb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
202
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVocabulaire progressif du Francais : niveau debutant avec 280 exercices / Claire Miquel.
ชื่อผู้แต่งMiquel, Claire .
พิมพลักษณ์[Paris] : CLE International, 2010.
เลขเรียกPC2112 .M563 2010,448.1 M669V 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
203
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVocabulaire progressif du francais : avec 250 exercices / Claire Miquel, Anne Goliot-Lete
ชื่อผู้แต่งMiquel, Claire
พิมพลักษณ์Paris : CLE International, c2007
เลขเรียกPC 2445 M669c 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
204
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVocabulaire progressif du français : avec 390 exercices [Niveau avancé] / Claire Miquel.
ชื่อผู้แต่งMiquel, Claire.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
205
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVocabulaire progressif du francais des affaires : avec 200 exercices / Jean-Luc Penfornis.
ชื่อผู้แต่งPenfornis, Jean-luc.
พิมพลักษณ์[Paris] CLE International, 2004.
เลขเรียกPC2445 P398 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
206
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVocabulaire progressif du francais des affaires : avec 200 exercices : corriges / Jean-Luc Penforn...
ชื่อผู้แต่งPenfornis, Jean-luc.
พิมพลักษณ์[Paris] : CLE International, 2004.
เลขเรียกPC2445 P398C 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
207
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVocabulaire progressif du français : avec 250 exercices / Claire Miquel
ชื่อผู้แต่งMiquel, Claire
พิมพลักษณ์Paris : CLE International, c1999
เลขเรียกPC 2445 N669v 1999
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
208
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVocabulaire progressif du fran๐cais des affaires : avec 250 exercices / Jean-Luc Penfornis.
ชื่อผู้แต่งPenfornis, Jean-luc.
พิมพลักษณ์Paris CLE International/SEJER, 2013.
เลขเรียกPC2445 P398v 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
209
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVocabulaire progressif du fran๐cais des affaires avec 250 exercices : corrigโes / Jean-Luc Penfornis...
ชื่อผู้แต่งPenfornis, Jean-luc.
พิมพลักษณ์Paris : CLE International/SEJER, c2013.
เลขเรียกPC2445 P398v 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา