Found: 5,292  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
5,161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทดสอบหลักไวยากรณ์ผู้จบปริญญาตรี ฉบับสมบูรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันที.จี.อาร์.อี., 2545.
เลขเรียกPE1128 ท35,425.076 ท111/4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5,162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทบทวน ฝึกฝน พัฒนา ฟื้นฟูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยม-ปริญญาตรี / พจนารถ พจนาพิทักษน์.
ชื่อผู้แต่งพจนารถ พจนาพิทักษน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dดี, 2550.
เลขเรียกPE1112 .พ23 2550,428.24 พ173ท2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
5,163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำอย่างไรจึงจะเข้าใจและเก่งภาษาอังกฤษ = Vocabulary grammar the sentence and sentence construction /...
ชื่อผู้แต่งคาร์ด, ซิกมันด์ พี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เส้นดินสอ, [2548?]
เลขเรียกPE1130.T5 ค334 2548?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5,164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทีเด็ดพิชิต Grammar / Post Grad Team
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2555
เลขเรียกPE 1097 ท354 2555,425 ท532 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5,165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทีเด็ดพิชิต Grammar / โดย PostGradTeam.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2545.
เลขเรียกPE1114 ท68,425 ท31 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5,166
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทีเด็ดพิชิต TOEIC.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2548.
เลขเรียกPE1128 ท532 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
5,167
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยคฝึกพูดภาษาอังกฤษเรียงตามหมวดหมู่ A-Z : พร้อมคำอ่านและคำแปลภาษาอังกฤษ-ไทย / ผู้เรียบเรียง พัช...
ชื่อผู้แต่งพัชรมน ธรรมวิบูลย์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : Book Now, 2557
เลขเรียกPE1131 พ516ป 2557,428.249591 พ112ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
5,169
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน = Basic english sentences and essential vocabul...
ชื่อผู้แต่งพัชรี พลาวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560.
เลขเรียกPE1112 พ524ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล
5,170
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป = English sertences [ที่ถูกต้องคือ sentences] and vocabulary in gener...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา ไล่สัตรูไกล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560.
เลขเรียกPE1199 อ499ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล
5,171
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปริญญาโท Grammar tests / ทีมพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, [2548]
เลขเรียก425.076 ป458 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5,173
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝึกฝน ฟื้นฟู พัฒนา พูด อ่าน เขียน ให้ได้ใน 30 วัน = Brighter English / บุญทรง สุวัตถี ภูวนารถ ...
ชื่อผู้แต่งบุญทรง สุวัตถี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กู้ดมอร์นิ่ง, 2554
เลขเรียกPE1112 บ461b 2554,425 บ43ฝ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
5,174
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝึกฝน-ฟื้นฟู-พัฒนา พูด อ่าน เขียน / สถาบันศึกษาโอต้าเฮ้าส์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอต้าเฮ้าส์, 2531, [1988]
เลขเรียกPE1130.T45 ฝ216 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5,175
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมไวยากรณ์อังกฤษสำหรับนักเรียน : Grammar dictionary / Gordon Winch ; ให้คำอธิบายภาษาไทย ปิ...
ชื่อผู้แต่งWinch, Gordon.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2550.
เลขเรียกPE1097 ว235 2550,R 425 W758G
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา