Found: 366  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
361
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรม คำเหมือน คำตรงข้าม = Synonyms & antonyms dictionary / คณะบรรณาธิการ วราภรณ์ เจียมเรือน,...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารสาร มาร์เก็ตติ้ง, 2544.
เลขเรียกPE1591 พจ174 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
362
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมการใช้คำเหมือน = Dictionary of synonym usage / โดย ธง ลีพึ่งธรรม.
ชื่อผู้แต่งธง ลีพึ่งธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2526.
เลขเรียกPE1591 ธ112พ 2524,423 ธ112พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
363
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมคำเหมือน \& คำตรงข้าม = Synonyms \& antonyms dictionary.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารสาร มาร์เก็ตติ้ง, 2544.
เลขเรียกPE1591 .พ233 2544,อ 423.9591 พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
366
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิชิตศัพท์ชวนสับสน / ไลฟ์เอบีซี ; ศุณิษา เทพธารากุลการ, แปล.
ชื่อผู้แต่งไลฟ์เอบีซี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อะไลฟ์, 2556.
เลขเรียกPE1591 พ649 2556,428.1 ล965พ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา