Found: 989  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCambridge IELTS 14 : general training with answers : authentic practice tests.
พิมพลักษณ์Cambridge : Cambridge University Pr. , 2019.
เลขเรียกPE1128 IG22 2019,428.75 Ca178 2019
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCambridge IELTS 14 : academic with answers : authentic practice paper.
พิมพลักษณ์[Cambridge] : Cambridge University Press, 2019.
เลขเรียกPE1128 C178 2019
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCambridge IELTS 2 : examination papers from the University of Cambridge Local Examinations Syndica...
ชื่อผู้แต่งUniversity of cambridge. Local examinations syndicate.
พิมพลักษณ์Cambridge : Cambridge University Press, 2000.
เลขเรียกPE1128 U58 2000
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCambridge IELTS 2 : examination papers from the university of Cambridge local examinations syndicat...
พิมพลักษณ์Cambridge, NY : Cambridge University Press, c2005.
เลขเรียกPE1128 .C178 20005,428.75 Ca178
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCambridge IELTS 2 : examination papers from the University of Cambridge local examinations syndicat...
พิมพลักษณ์Cambridge : Cambridge University Press, 2003, c2000.
เลขเรียกPE1114 .C36 2003,428.75 C178 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCambridge IELTS 3 : examination paper from the university of cambridge local examinations syndicate
พิมพลักษณ์Cambridge : Cambridge University Press, 2006
เลขเรียก428.75 C178 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCambridge IELTS 3 : examination paper from the universityof cambridge local examinations syndicate /...
พิมพลักษณ์Cambridge : Cambridge University Press, c2009.
เลขเรียกPE1128 C178 2002,428.75 C178
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
158
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องCambridge IELTS 3 : with answers edition : examination papers from university of cambridge ESOL exam...
ชื่อผู้แต่งHopkins, Diana.
พิมพลักษณ์Cambridge : Cambridge University Press, c2003.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCambridge IELTS 4 : examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations : English for...
พิมพลักษณ์Cambridge : Cambridge University Press, 2006
เลขเรียก428.75 C178 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCambridge IELTS 4 : examination papers from University of Cambridge ESOL examinations : English for...
พิมพลักษณ์Cambridge : Cambridge University Press, c2005.
เลขเรียกPE1112 C178 2005,428.75 C178 V.4 2005
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCambridge IELTS 4 : examination papers from University of Cambridge ESOL examinations: English for ...
ชื่อผู้แต่งCambridge esol.
พิมพลักษณ์Cambridge : Cambridge University Press, 2010.
เลขเรียกPE1114 C35 2010,428.75 C178c6 V. 4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCambridge IELTS 4 : Examination Papers From University of Cambridge ESOL Examinations : English for ...
พิมพลักษณ์Cambridge : Cambridge University Press, 2007
เลขเรียก428.24 C178 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCambridge IELTS 5 : examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations : English for...
พิมพลักษณ์Cambridge : Cambridge University Press, 2008
เลขเรียกPE1114 .C363 2008,428.75 C178 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCambridge IELTS 5 : examination papers from University ofCambridge ESOL Examinations : English for S...
พิมพลักษณ์Cambridge : Cambridge University Press, c2014.
เลขเรียกPE1128 C178 2009,428.75 C178
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา