Found: 147  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWorld development sources... [electronic resource]
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : World Bank, 1996-
เลขเรียกHG3881.5.W57 W927
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWorld development.
พิมพลักษณ์Oxford : Pergamon Press.
เลขเรียกHC4 .W66
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
138
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องWorld development.
พิมพลักษณ์Oxford, Eng., New York : Pergamon Press,
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWorld economic and social survey 2007 : development in an ageing world.
พิมพลักษณ์New York : United Nations, 2007.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWorld economic outlook : Legacies, clouds, uncertainties
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2014.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWorld economic outlook: slowing growth, rising risks.
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2011.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWorld investment report 1996 : investment,trade and international policy arrangements / United Nat...
พิมพลักษณ์New York : United Nations, 1996.
เลขเรียกHG4538 W6,332.673 W927
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWorld resources 1992-93 : a report / by the World Resources Institute in collaboration with the Un...
พิมพลักษณ์New York : Oxford University Press, 1992.
เลขเรียกHC59 .W668 1992,333.705 T337W
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWorld resources 1994-95 : a report by the World Resources Institute, in collaboration with the Unit...
พิมพลักษณ์New York : Oxford University Press, 1994.
เลขเรียกHC10 W927 1994-95,333.7 Wo927W 1994 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWorld sustainable development outlook 2007 : knowledge management and sustainable development in th...
พิมพลักษณ์Sheffield, UK : Greenleaf, 2007.
เลขเรียก338.92705 Wo927 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการพัฒนาคน 2547 : เสรีภาพทางวัฒนธรรมในโลกแห่งความหลากหลายวันนี้ / ซากิโกะ ฟูกุดะ-ฟาร์
พิมพลักษณ์นิวยอร์ค : โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นดีพี), 2004.
เลขเรียกHD 72 H88 2004,HD72 H918 2002,331.11 Hu918
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง上海蓝皮书 : 上海经济发展报告(2021)聚焦在线新经济和新基建 / 沈开艳
ชื่อผู้แต่ง沈开艳
พิมพลักษณ์北京 : 社会科学文献出版社, 2021
เลขเรียกHD72 S546s 2021
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา