Found: 38  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 กรุงเท...
ชื่อผู้แต่งอุษาศรี แสงสง่า
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุที่เป็น...
ชื่อผู้แต่งสิริกาญจน์ กระจ่างโพธิ์
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมการจัดการตนเองและการฝึกปฏิบัติโยคะต่อระดับน้ำตาลในเลือดและความผาสุกของผู้ป่วยเบาหวานชนิด...
ชื่อผู้แต่งปริชาติ ทองสาลี
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมการจูงใจเพื่อการป้องกันการเกิดแผลเบาหวานที่เท้าต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้สูงอายุโรคเบา...
ชื่อผู้แต่งเพชรัตน์ เขตกระโทก
พิมพลักษณ์2554
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อระดับน้ำตาลในเลือดชนิด HbA,C ของวัยรุ่นที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่...
ชื่อผู้แต่งวรรณภรณ์ ทองมา
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะแทรกซ้อนและการดูแลเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน / ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์
ชื่อผู้แต่งชัยชาญ ดีโรจนวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม โรงพยาบาลราชวิถี, [255-?]
เลขเรียกWK835 ช379ภ 255-?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง����Ѻ��� ��� ��������� �ͧ�������ä����ҹ��͡�ô����آ�Ҿ���ռ��������ٹ���ҧ = Perception and readiness of di...
ชื่อผู้แต่ง���ĵ �ط�ф�
พิมพลักษณ์������Ѫ��ʵ�� ����Է�������§����, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา