Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับ การป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในพระภิกษุที่เป็นโร...
ชื่อผู้แต่งรัตนา พงษ์ศิริ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกW 4 ร214 2557,ว/ภน 616.462 ร114ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2/ กรรณิกา...
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ ศรีสมทรง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียกWK810 ก4ผ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคเบาหวานชนิดที่ 2/เมแทบอลิซึม = Type 2 diabetes/metabolism / สมลักษณ์ จึงสมาน, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์[นครนายก] : สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2560.
เลขเรียกINPROCESS 978/61,WK810 รค924 2560,616.462 ร815
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา