Found: 55  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการ COVID-19 [electronic resource] : สำหรับสถานประกอบกิจการ / จัดทำโดย สมาคมอาชีวอนามัย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน, 2563.
เลขเรียกQR399 ค74 2563eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19 [electronic resource] / เรียบเรียงโดย จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2563.
เลขเรียกQR399 ค747 2563eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือป้องกัน โรคโควิด-19 [electronic resource] / คณะกรรมการสุขภาพแห่งมณฑลหยุนหนาน ; มหาวิทยาลัยการ...
พิมพลักษณ์เขตซีชาน นครคุนหมิง : สํานักพิมพ์หยุนหนาน เอ็ดดูเคชั่น, 2563.
เลขเรียกQR399 ค74 2563eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! [electronic resource] / ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2563.
เลขเรียกQR399 ค74 2563eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์โควิด [electronic resource]. ตอน เปิดเมืองให้ป(ล)อด / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2563.
เลขเรียกQR399 ม37 2563eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ทันป้องกัน COVID-19 [electronic resource].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : MIO7 JAPAN, 2563.
เลขเรียกQR399 ร73 2563eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสู้! โควิด-19 ไปด้วยกัน [electronic resource] : คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน / โดย สํานักงานกองทุน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2563.
เลขเรียกQR399 4bส792 2563eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 [electronic resource] =...
ชื่อผู้แต่งBender, Lisa.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, 2563.
เลขเรียกQR399 บ73 2563eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติสำหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19 [electronic resource] / เร...
พิมพลักษณ์นครปฐม : มูลนิธิเครื่อข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน, 2563.
เลขเรียกQR399 น85 2563eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา