Found: 944  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChang yong Han zi bu shou = The most common Chinese radicals / Zhang Pengpeng zhu
ชื่อผู้แต่งZhang, Pengpeng.
พิมพลักษณ์Beijing : Sinolingua, 2001 (2009 printing)
เลขเรียก495.111 Zh63C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChaoyue : advancing in Chinese : a textbook for intermediate \& preadvanced students / Yea-Fen Che...
พิมพลักษณ์New York : Columbia University Press, c2010.
เลขเรียก495.182421 C461
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChaoyue : advancing in Chinese : practice for intermediate and preadvanced students / Meng Yeh ......
พิมพลักษณ์New York : Columbia University Press, 2010.
เลขเรียกPL1129.E5 .C38 2010,495.182421 Ca461
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCharacter text for beginning Chinese / by John DeFrancis.
ชื่อผู้แต่งDefrancis, John francis.
พิมพลักษณ์New Haven, Conn. ;London : Yale University Presse, 1976.
เลขเรียกPL1111 D41 1976,495.1 De316C 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCheng zhang Han yu = Pep up your Chinese / Cheng zhang Han yu bian xie zu bian.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2008.
เลขเรียก495.1 Ch518Cz
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChengo Chinese : student's book / Higher Education Press.
พิมพลักษณ์Beijing, China : Higher Education Press, 2006-
เลขเรียก495.18 Ce518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChengo Chinese : teacher's book / Higher Education Press.
พิมพลักษณ์Beijing, China : Higher Education Press, 2006.
เลขเรียก495.18 Ch518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChina panorama : approaching Chinese = Zhongguo quan jing : chu ji han yu / Lu Bi Song zhu bian ; ...
ชื่อผู้แต่งBisoung, Lu
พิมพลักษณ์Beijing : Language & Culture Press, 2001
เลขเรียกPL1065 C45 2001
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChina panorama : Chinese for business = Zhongguo quan jing : shang mao han yu / Huang Weizhi, Yan...
ชื่อผู้แต่งHuang, Weizhi
พิมพลักษณ์Beijing : Language & Culture Press, 2002
เลขเรียกPL1065 C44 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChina panorama : Chinese for tourism = Zhongguo quan jing : l? you Han yu, jiu zhou xing / Liu Dao...
พิมพลักษณ์Beijing : Language & Culture Press, 2002
เลขเรียกPL1065 C43 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChina panorama : Chinese phonetics = Zhongguo quan jing : han yu yu yin dao ru / Wu Shuping, Shao ...
พิมพลักษณ์Beijing : Language & Culture Press, 2002
เลขเรียกPL1065 C45 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChina's cultural heritage/ Han Jiantang .
ชื่อผู้แต่งHan jiantang.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2009.
เลขเรียกPL1129 H233
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChina's Education is Different from that of Western Countries / Ruifeng Wang
ชื่อผู้แต่งRuifeng wang
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University, 2009
เลขเรียก495.186 R526C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChineasy : the new way to read Chinese / Shaolan ; illustrations by Noma Bar
ชื่อผู้แต่งShaolan
พิมพลักษณ์London : Thames & Hudson, 2014
เลขเรียกPL 1171 H873c 2014,495.111 S528C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChineasy everyday : the world of Chinese characters / by Shaolan ; with illustrations by Noma Bar.
ชื่อผู้แต่งHsueh, Shaolan Author.
พิมพลักษณ์London : Thames and Hudson Ltd, 2016.
เลขเรียกPL1281 H78,495.911 H859Ce
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา