Found: 944  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBo ya han yu. Zhun zhong ji, jia shu pian = Boya Chinese. Quasi-intermediate / Li Xiaoqi zhu b...
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2013.
เลขเรียกPL1128 B6953 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBo ya han yu. Zhun zhong ji, jia shu pian = Boya Chinese / Li Xiaoqi zhu bian ; Huang Li, Qian Xujin...
พิมพลักษณ์Beijing : Peking University Press, 2005
เลขเรียกPL 1128 B662 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBo ya han yu. Zhun zhong ji, jia shu pian = Boya Chinese. Quasi-intermediate / Li Xiaoqi zhu bian ; ...
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2012-2013
เลขเรียกPL 1128 B662 2012
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBoya chinese : elementary I = Bo ya han yu. I, chu ji qi bu pian / Li xiao qi zhu bian ; Ren xue m...
พิมพลักษณ์[Beijing, China] : Peking University Press, 2013.
เลขเรียกPL1128 B6951 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBoya Chinese. Volume 1. Advanced / Li Xiaoqi zhu bian ; Houng Li, Qian Xujing bian zhu.
พิมพลักษณ์Beijing : Peking University Press, 2013.
เลขเรียกPL1128 B695 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBoya Hanyu. Gao ji, fei xiang pian = Boya Chinese / Li Xiaoqi zhu bian ; Jin Shunian, Chen Li ...
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2004-2008.
เลขเรียกPL1128 B695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยพะเยา
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBusiness chinese / Lin-nei Li and Li Gengxin.
ชื่อผู้แต่งLi, Lin-nei.
พิมพลักษณ์Beijing, China : Sinolingua Beijing, 1990.
เลขเรียก495.182421 Li693B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBusiness Chinese 101 / Guan Dao Xiong.
ชื่อผู้แต่งGuan, Dao xiong.
พิมพลักษณ์China ; Foreign Language Teaching and Research Press, 2014.
เลขเรียกPL1129.E5 G913 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBusiness Chinese for beginner : reading / [Ng Rhill Fung ; Directeur de la publication Done Krun...
ชื่อผู้แต่งNg, Rhill fung.
พิมพลักษณ์Beijing : Foreign Language Teaching and Research Press, 2007.
เลขเรียกPL1129.E5 C46 2007,495.1824 Do682Br
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBusiness Chinese for beginner : listening / Dong Jin.
ชื่อผู้แต่งDong, Jin.
พิมพลักษณ์Beijing : Foreign Languages Teaching and Research Press, 2007.
เลขเรียก495.1824 Do682Bl
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBusiness Mandarin kit : language and culture / Shi Mei.
ชื่อผู้แต่งMei, Shi
พิมพลักษณ์Singapore : Asiapac Books, c2002.
เลขเรียกPL1128 M45B8 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCan yu : Han yu zhong ji jiao cheng / Zhao Yanjiao zhu bian.
ชื่อผู้แต่งZhao, Yanjiao.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing da xue chu ban she, 1998.
เลขเรียกPL1129.E5 Z436 1998
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChang cheng Han yu : sheng cun jiao ji lian xi ce = Great Wall Chinese : essentials in communicatio...
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2005.
เลขเรียกPL1125.E6 C438 2005,495.182421 Ch518G
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChang cheng Han yu : sheng cun jiao ji lian xi ce = Great Wall Chinese : essentials in communicatio...
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2006.
เลขเรียกPL1125.E6 C438 2006,495.182076 Ch518G
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChang yong Han zi bu shou : = The most common Chinese radicals : new approaches to learning Chinese...
ชื่อผู้แต่งZhang, Pengpeng
พิมพลักษณ์Beijing : Sinolingua, 2007
เลขเรียกPL1281 Z48 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา