Found: 944  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องaXin biao zhun Han yu. Chu ji pian = New standard Chinese. Elementary level / zhu bian Fang Ming...
พิมพลักษณ์Peking : Peking university press, 2004
เลขเรียกPL1128 X55 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBao kan yu yan ji chu jiao cheng / Xiao Li bian zhu.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2004.
เลขเรียกPL1128 B36 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBao kan yu yan ji chu jiao cheng / Xiao Li bian zhu.
พิมพลักษณ์Beijing : Peking University Press, 2005.
เลขเรียก495.1824 Ba221
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBao kan yu yan jiao cheng = Baokan yuyan jiaocheng / Bai Chongqian, Zhu Jianzhong bian.
ชื่อผู้แต่งBai, Chongqian.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she : Jing xiao zhe Xin hua shu dian, 1999.
เลขเรียกPL1115 B34 1999
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBao kan yue du jiao cheng = Baokan yuedu jiaocheng / Peng Ruiqing, Wang Shixun, Liu Qian'gong bian...
ชื่อผู้แต่งPeng, Ruiqing.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she, 1999.
เลขเรียกPL1128 P36 1999,495.186 P398B 1999
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBao zhi shang de tian xia : Zhong wen bao zhi yue du jiao cheng = Reading China through newspaper c...
ชื่อผู้แต่งWang, Hailong.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2004.
เลขเรียกPL1129.E5 W355 2004,495.1824 Wa246R
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBao zhi shang de Zhongguo : Zhong wen bao zhi yue du jiao cheng / Wang Hailong zhu = Reading China ...
ชื่อผู้แต่งWang, Hailong
พิมพลักษณ์Beijing : Peking university press, 2004
เลขเรียกPL1128 W35 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBargaining Is a Kind of Enjoyment / Ping Yu
ชื่อผู้แต่งPing yu
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University, 2009
เลขเรียก495.186 P444B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBasic business Chinese (BBC) / Meiru Liu.
ชื่อผู้แต่งMeiru, Liu
พิมพลักษณ์Beijing : Peking University Press, c2006
เลขเรียก495.1824 M514B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBasic Japanese kanji / Timothy G. Stout & Kaori Hakone ; illustrated by Kinuka Uchida.
ชื่อผู้แต่งStout, Timothy g.
พิมพลักษณ์Tokyo : Tuttle, c2011-
เลขเรียกPL528 .S68
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBasic kanji book : Kihon kanji 500 / Chieko Kano ... [et al.]
พิมพลักษณ์Tokyo : Bonjinsha, c1989
เลขเรียกPL 528 B311 1989
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBasic kanji book = kihon kanji 500 / cKano Chieko ... et al.].
พิมพลักษณ์Tokyo : Bonjinsha Co., Ltd., 2004.
เลขเรียก495.6 B311 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBasic spoken Chinese : an introduction to speaking and listening for beginners / Cornelius C. Kubl...
ชื่อผู้แต่งKubler, Cornelius c.
พิมพลักษณ์Tokyo ; Rutland, Vt. : Tuttle Publsihing, c2011.
เลขเรียกPL1129.E5 K95
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBasic spoken Chinese practice essentials : an introduction to speaking and listening for beginners /...
ชื่อผู้แต่งKubler, Cornelius c.
พิมพลักษณ์Clarendon, Vt. : Tuttle ; Enfield : Publishers Group UK, 2011
เลขเรียกPL1129.E5 K955b 2011
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBeginner's Chinese / Elizabeth Scurfield and Song Lianyi
ชื่อผู้แต่งScurfield, Elizabeth.
พิมพลักษณ์Oxon : Elizabeth Scurfield and Song Lianyi, c2003.
เลขเรียกPL1111 S37b,495.182421 S437B
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา