Found: 937  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
931
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคมีของยาที่เกี่ยวกับการรักษามะเร็ง / เกษร นันทจิต.
ชื่อผู้แต่งเกษร นันทจิต.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
เลขเรียกRC271.C5 ก75 2551,QV744 ก814ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
933
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคมียาของสเตียรอยด์ = Medicinal chemistry of steroids / พัฒนา ศรีพลากิจ
ชื่อผู้แต่งพัฒนา ศรีพลากิจ
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548.
เลขเรียกQV744 พ532ค 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
934
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคมีเภสัช = Pharmaceutical chemistry / ระวีวรรณ สิทธิโอสถ
ชื่อผู้แต่งระวีวรรณ สิทธิโอสถ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.
เลขเรียกRS402.8 ร275 2547,615.19 ร275ค 2547 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
935
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกลักษณ์ทางเภสัชเวท ความเป็นพิษ ฤทธิ์ต้านเชื้อราในช่องปาก และการพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากสารสกัดจันทน์แปดก...
ชื่อผู้แต่งสมพร ภูติยานันต์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.
เลขเรียก615.42 ส265อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
936
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส : ทฤษฎีและการประยุกต์ = Capillary electrophoresis : theory and applicatio...
ชื่อผู้แต่งจุติมา บุญเลี้ยง
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554.
เลขเรียกRS189.5.C34 จ633ค 2554,QV25 จ619ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
937
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแป้งจากเมล็ดขนุน : การดัดแปร สมบัติทางเคมีกายภาพและการประยุกต์ใช้ทางเภสัชกรรม : รายงานวิจัยฉบับสมบูร...
ชื่อผู้แต่งอรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
เลขเรียกส.ร. 615.19 อ179ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา