Found: 164  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดมนต์ฉบับกรมการศาสนา / สมเด็จพระวันรัต (กิตติโสภณมหาเถระ) รวบรวม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2515.
เลขเรียกBQ5618.T5 ส376 2515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดมนต์ฉบับหลวง / ของสมเด็จพระสังฆราช (ปุสสเทว)
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสสเทว) 2356-2442.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2513.
เลขเรียกBQ5618.T5 ส246ส 2513
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดมนต์มอญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เท็คโปรโมชั่น แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง, 2545.
เลขเรียกBQ5551 ส376 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดมนต์สร้างบุญสะสมทุนแห่งความสุข / โดย พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) 2471-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์, [2553?]
เลขเรียกBQ5631 พ336ส 2553?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดมนต์อานิสงส์ครอบจักรวาล / สุภาพ หอมจิตร ; บรรณาธิการ ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัตย์
ชื่อผู้แต่งสุภาพ หอมจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง, 2554.
เลขเรียกBQ5631 ส838ส 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดมนต์เจ็ดตำนาน
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง ธรรมบรรณาคาร: [2539?]
เลขเรียกBQ5618.T5 ส376 2539?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดมนต์แปล ทำวัตรเช้า-เย็น พร้อมด้วยบทพิเศษและพุทธภาษิต / สำนักปฏิบัติธรรมวัดสนามใน
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาพพิมพ์, [2551?]
เลขเรียกBQ5618.T5 ส376 2551?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดมนต์แปลแบบสวนโมกข์ ฉบับอักษรเบรลล์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มปพ, 2549.
เลขเรียกBQ5618.T5 ส376 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือ ทำวัตรสวดมนต์ วัดถ้ำพระภูวัว / [จัดทำโดย วัดถ้ำพระภูวัว]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2544.
เลขเรียกBQ5618.T5 ห144 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกงานสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติฯ, 2554.
เลขเรียกBQ5631 ห144,294.3443 ห144 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือบทสวดมนตร์ทำวัตรเช้า-เย็น
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี, 2530.
เลขเรียกBQ5578.T5 ห144 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือสวดมนต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2526.
เลขเรียกBQ5618.T5 ห149 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือสวดมนต์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553.
เลขเรียกBQ5631 ห149 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือสวดมนต์ / วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จรัลสนิทวงศ์, 2530.
เลขเรียกBQ5618.T5 หง149 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือสวดมนต์ / วัดถ้ำผาปู่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทิพย์อักษร, [2549?]
เลขเรียกBQ5618.T5 ห149 2549?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา