Found: 126  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัย โครงการประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของการใช้ยาต้านไวรัส สูตรยา 3 ตัวเป็นสูตรมาตรฐา...
ชื่อผู้แต่งพิศพรรณ วีระยิ่งยง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ธนาเพรส จำกัด, 2553.
เลขเรียกW20.5 พ747ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารต้านไวรัสเริมจากพืชไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / กิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ [และคนอื่นๆ 3 คน]
ชื่อผู้แต่งกิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้วิจัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอะซัยคลอเวียร์ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัส = Acyclovir an antiviral agent / ประเสริฐ ทองเจริญ
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ทองเจริญ, 2476-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรสมัย, 2528.
เลขเรียกQV268.5 ป419อ 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุบัติการณ์ของการเกิดการทำงานลดลงของไตในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยา tenofovir และไม่ได้รับยา ...
ชื่อผู้แต่งกมลชนก ทะนันชัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับยาเนวิราพีน / จีรัง ว่องตระกูล
ชื่อผู้แต่งจีรัง ว่องตระกูล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกRM 411 จ3711ร,WC 503.2 จ237ร 2558,ส.ร. 616.9792 จ3711ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ นวัตกรรมวิจัยเพื่อการค้นหายาต้านเอดส์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / สุภา หารหนองบัว และคณะ
ชื่อผู้แต่งสุภา หารหนองบัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554
เลขเรียกRC607.A26 ส74 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา