Found: 1,523  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,516
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุนทรียศาสตร์ : หลักปรัชญาศิลปะ ทฤษฎีทัศนศิลป์ ศิลปวิจารณ์ = Aesthetics /
ชื่อผู้แต่งกำจร สุนพงษ์ศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกN 69.6.T35 ก561ส 2556,701.17 ณ63ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
1,517
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุนทรียศาสตร์กับการเมืองภาคประชาชน = Aesthetics and peoples's politics / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.
ชื่อผู้แต่งไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
เลขเรียกJQ1749.A15 ช9ส 2558,323.042 ช892ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
1,518
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุนทรียศาสตร์ตะวันตก = Western aesthetics / ไพโรจน์ ชมุนี
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ ชมุนี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะมัฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกN69.6.ท9 พ97 2559,701.17 พ992ส 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
1,519
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุปาทวาทศมาสโคลงดั้น : วรรณกรรมเพชรน้ำเอกแห่งกรุงพระนครศรีอยุธยา / ตรงใจ หุตางกูร, บรรณาธิการ tex...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2560
เลขเรียกPL4209.1 อ736,895.9109 อ842อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
1,520
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวข้อสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย เอกภาษาไทย (ภาค ข) / ปฏิญญา วรรเพ็ชร และทีมงานสถาบันกวดวิชาบ้านครูปู...
ชื่อผู้แต่งปฏิญญา วรรเพ็ชร.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2560.
เลขเรียก371.1076 ป133น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
1,521
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพิจารณาภาพสถาปัตยกรรมทางด้านสุนทรียภาพ / วีรเลิศ อมิตรพ่าย = An approach for aesthetics co...
ชื่อผู้แต่งวีรเลิศ อมิตรพ่าย
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,522
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการสอนรายวิชาด้านสุนทรียศาสตร์ในบริบทของทัศนศิลป์และดนตรีสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี / มนธวัช จำป...
ชื่อผู้แต่งมนธวัช จำปานิล
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,523
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแองเจิล แก๊งสตาซ์ : อัตลักษณ์และการใช้เวลาว่างของผู้หญิงแต่งรถ / นัชชา เตชเลิศวิภพ = Angel Gangsta...
ชื่อผู้แต่งนัชชา เตชเลิศวิภพ
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา