Found: 6,063  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGenderism / โตมร ศุขปรีชา
ชื่อผู้แต่งโตมร ศุขปรีชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : a Book, 2548.
เลขเรียกAC159 ต864
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGenderism / โตมร ศุขปรียา
ชื่อผู้แต่งโตมร ศุขปรียา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : a Book, 2550
เลขเรียกAC159 ต864จ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGuess room บุคคล ห้อง สงสัย / ลูกไม้
ชื่อผู้แต่งลูกไม้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บันบุ๊คส์, 2558, [2015]
เลขเรียกPL4209.4.ล72 ก75 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องH₂O ปรากฏการณ์แตกตัวของน้ำบนแผ่นกระดาษ / อนุสรณ์ ติปยานนท์
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ ติปยานนท์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เคหวัตถุ, 2557.
เลขเรียก895.91301 อ231อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องH2O ปรากฏการณ์แตกตัวของน้ำบนแผ่นกระดาษ / อนุสรณ์ ติปยานนท์.
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ ติปยานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สุดสัปดาห์สำนักพิมพ์, 2548.
เลขเรียก895.91308 อ15ฮ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHarmony in diversity : หนังสือรวบรวมผลงานนิสิตโครงการพัฒนานักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่ รุ่นที่ 3.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2560?]
เลขเรียกPL4209 ฮ64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องhead พื้นที่ความคิด / นิ้วกลม
ชื่อผู้แต่งนิ้วกลม
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2556.
เลขเรียกPL4209.4.N48 น6ฮ 2556,รส น75ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHow i love my mother / ภาริอร วัชรศิริ
ชื่อผู้แต่งภาริอร วัชรศิริ (พาย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บันบุ๊คส์, 2559.
เลขเรียกPL4209.4.ภ67 ฮ65,895.914 ภ468ฮ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHowto นัดเป็ด / ธนิษฐ์ เจียรสวัสดิ์วัฒนา; อิทธิศักดิ์ จันทร์ปิ่นเพชร, นัดเป็ด [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งธนิษฐ์ เจียรสวัสดิ์วัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: บันลือบุ๊คส์, 2561.
เลขเรียกPZ90.ท9 น58ฮ65 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHua zai sheng shang de ming zi = ฮว่า จ้าย เซิน ซ่าง เตอ หมง จึ / Shi Zheng Ting.
ชื่อผู้แต่งShi, Zheng Ting.
พิมพลักษณ์Bei Xian Xin dian shi : Xiao bin chu ban she, 2007.
เลขเรียกPL2687.S5194 H82
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องI sea u / เรื่องและภาพ : มุนิน [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งมุนินทร์ สายประสาท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : to share, 2555-2559.
เลขเรียกPZ90.T5ม74 อ92 2555,741.59593 ม627ร 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIn Leve : ภายใต้ความืดเรามีแสงสว่าง / ผู้เขียน อนพัทย์ อภิรักษ์พงศ์.
ชื่อผู้แต่งอนพัทย์ อภิรักษ์พงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บานชื่น, 2550.
เลขเรียกPL4209.3.อ33 ภ64,808.831 อ162อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIn your sleep / บรรณาธิการ, ทรงศีล ทิวสมบุญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Fullstop, 2559
เลขเรียกPZ1 อ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา