Found: 6,051  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง62005 มีนา คาราโอเกะ open house ฉบับหลงกลดนตรี / มีนา คาราโอเกะ ; ปราบดา หยุ่น, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งมีนา คาราโอเกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2548.
เลขเรียกAC159 ม598ห 2548,089.95911 อ94อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 วันคดีเครื่องราชฯ / ชมัยพร แสงกระจ่าง.
ชื่อผู้แต่งชมัยพร แสงกระจ่าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คมบาง, 2531.
เลขเรียกHV7373.55.ก6 ช45,92 ช183ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 สุดยอดไซฟายแฟนตาซี / โรเบิร์ต เอ. เฮไลน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ.อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน, 2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 เรื่องสั้นของฟ้า / ฟ้า พูลวรลักษณ์.
ชื่อผู้แต่งฟ้า พูลวรลักษณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ใบไม้สีเขียว, 2553.
เลขเรียก895.91301 ฟ311จ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7+7 เขียนแบบถาปัด : 14 งานเขียนชิ้นล่าสุดจากศิษย์เก่าถาปัดจุฬา / อาวุธ อังคาวุธ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
เลขเรียกPL4208.2 .จ75 2553,089.95911 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง824 / งามพรรณ เวชชาชีวะ.
ชื่อผู้แต่งงามพรรณ เวชชาชีวะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เวิร์คพอยท์ พับลิชชิ่ง, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง824 / งามพรรณ เวชชาชีวะ.
ชื่อผู้แต่งงามพรรณ เวชชาชีวะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เวิร์คพอยท์ พับลิชชิ่ง, 2554.
เลขเรียกร.ส. ง337ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง8เปื้อน / วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา ... [และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา
พิมพลักษณ์[พะเยา] : ทากเปลือยการพิมพ์, 2555
เลขเรียก808.831 ว3711ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 เรื่องสั้น / จิรัฎฐ์ เฉลิมแสนยากร.
ชื่อผู้แต่งจิรัฎฐ์ เฉลิมแสนยากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หนึ่ง, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[อำ] / วินทร์ เลียววาริณ.
ชื่อผู้แต่งวินทร์ เลียววาริณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท 113, 2547.
เลขเรียกPL4209.3.ว6274 อ55,น ว617ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องa day story "วิธีจัดการกับความฝันคือลงมือทำให้มันเป็นความจริง" วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ [Text]
ชื่อผู้แต่งวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ a book 2550
เลขเรียกPZ90.T5 ล779d 2550,741.5 ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา