Found: 10,901  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 นักรัก รวมเรื่องสั้น 15 นักเขียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บงกช, 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 นักรัก รวมเรื่องสั้น 15 นักเขียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บงกช, 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 นักรัก รวมเรื่องสั้น 15 นักเขียน / ศุภักษร ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บงกช, 2521.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปากกาทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2521.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปากกาทอง / สุพล เตชะธาดา
ชื่อผู้แต่งสุพล เตชะธาดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2521.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปากกาทอง..... / สุภาพ คลี่ขจาย (ผู้รวมรวม)
ชื่อผู้แต่งสุภาพ คลี่ขจาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18 รสของชีวิต / โดย องค์ อนุพันธ์ [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งองค์ อนุพันธุ์, นามแฝง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2530.
เลขเรียกPL4209.อ22 ส6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18+ (สิบแปดอัพ) / 10เดซิเบล เขียน.
ชื่อผู้แต่ง10เดซิเบล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กำมะหยี่, 2551.
เลขเรียกรส. ส111ส 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1986 : เหตุการณ์ที่ท่าช้าง / ฟอน ฝ้าฟาง.
ชื่อผู้แต่งฟอน ฝ้าฟาง.
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : ชาวอักษร, 2530.
เลขเรียกPL4209.ฟ53 ห36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1986 เหตุการณ์ที่ท่าช้าง : รวมเรื่องสั้น / ของ ฟอน ฝ้าฟาง
ชื่อผู้แต่งฟอน ฝ้าฟาง
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : "ชาวอักษร", 2530.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 dogs stories / เรื่องและภาพ ต้องการ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Fullstop 2553.
เลขเรียกPZ90.ท9 ต55ส52 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 นาฑีบางลำพู / 'รงค์ วงษสวรรค์
ชื่อผู้แต่ง'รงค์ วงษ์สวรรค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มติชน, 2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 นาทีบางลำพู / 'รงค์ วงษ์สวรรค์.
ชื่อผู้แต่ง'รงค์ วงษ์สวรรค์, 2475-2552.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2538.
เลขเรียกPL4209.3.ร22 ส53
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา